Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija


Skupaj s partnerji RASR, d.o.o. (Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o) in VITICA, Gornja Radgona, so.p., smo bili uspešni na javnem razpisu za izbor operacij, ki se bodo izvajale v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev« in je pridobil 278.078,21 EUR nepovratnih sredstev za izvajanje projektnih aktivnosti na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS).

Projekt BODI SOC je usmerjen v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

V okviru projekta načrtujemo aktivnosti v vseh osmih razvojnih regijah KRVS v okviru katerih bomo izvedli najmanj 42 svetovanj, več kot 90 ur usposabljanj, več kot 24 ur delavnic in nefinančno podprli najmanj 42 socialnih podjetij.

→ Ciljne skupine projekta so obstoječa ter potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali v procesu registracije, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP ter ostali akterji ekosistema za podporo socialni ekonomiji.

→Pomembno vlogo pri projektnih aktivnostih imajo pridruženi partnerji iz celotnega območja KRVS, to so: Razvojni center Murska Sobota, RRA Zeleni kras d.o.o., Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, Zavod KNOF so. p., Center ponovne uporabe d.o.o., so. p., Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Zavod KONC so. p., Društvo Naprej, so.p., Regionalna gospodarska zbornica Celje, Razvojni center Novo mesto, Ekološka zadruga z.b.o., so. p., Regionalna razvojna agencija Zasavje,…

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGTŠ in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


⇒ Naziv operacije: Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

⇒ Skrajšan naziv operacije: BODI SOC

⇒ Partnerji projekta: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p., SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p..

⇒ Skupna vrednost upravičenih stroškov: 278.078,21 EUR

 


www.eu-skladi.si

SPLETNA STRAN PROJEKTA (klik na sliko)

AKTIVNOSTI

1. SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV

9. 3. 2022 je potekal sestanek projektnih partnerjev v Celju.

SESTANEK S PRIDRUŽENIMI PARTNERJI

Srečanje s pridruženimi partnerji 14. 4. 2022

 

DELAVNICA NA INŠTITUTU ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA

Delavnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja

Namen projekta BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki ga izvajamo skupaj s partnerji je med drugimi tudi, da informiramo socialna podjetja o morebitnih spremembah in razvoju na področju socialnega podjetništva.

četrtek 21. 4. 2022 smo se za ta namen udeležili delavnice na sedežu Inštituta za ekonomska raziskovanja. Inštitut namreč izvaja projekt
“Izdelava aplikativnega modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij”. V okviru projekta bodo podrobneje opredelili standarde, merila in kazalnike za merjenje in spremljanje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja, in pripravili aplikativni model za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij.
Namen delavnice je bil predstavnikom socialnih podjetij iz različnih področij, predstaviti osnutek predloga modela za merjenje družbenih učinkov in s tem preveriti razumevanje posameznih korakov v procesu in v kakšni meri model omogoča zajeti raznovrstne družbene učinke.
Vse pridobljene povratne informacije bodo pomembno pripomogle k razvoju uporabnega modela.

VABILO NA ODPRTO RAZPRAVO

Odprta razprava: »SOCIALNA PODJETJA V TVEGANJU IN PREMIKANJU MEJA«Socialna podjetja spreminjajo življenja ljudi in prinašajo pozitivne spremembe po vsem svetu. Njihove rešitve družbenih in okoljskih težav je mogoče razširiti in uporabiti v različnih okoljih, omogočajo pa bolj odprto, trajnostno naravnano in uspešno prihodnost za vse.

V okviru projekta BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, Zavod Slokva, so. p., organizira odprto razpravo »SOCIALNA PODJETJA V TVEGANJU IN PREMIKANJU MEJA«.

Dogodek je namenjen že registriranim socialnim podjetjem, vsem, ki razmišljate o socialnem podjetništvu, podpornim okoljem za podjetništvo, javnim in zasebnim podjetjem ter NVO in posameznikom s socialno inovativnimi idejami.

Prijave na dogodek zbiramo na: https://forms.gle/LKaiynddcDpKm8fU7  do 20. 6. 2022.

Vabljeni.

ODPRTA RAZPRAVA 22. 6. 2022

Odprta razprava: »SOCIALNA PODJETJA V TVEGANJU IN PREMIKANJU MEJA«


22. 6. 2022, Slovenj Gradec


V sredo 22. 6. 2022 je v Slovenj Gradcu  potekala druga okrogla miza v vrsti odprtih razprav, ki še sledijo v sklopu projekta BODI SOC. Tokrat smo se  dotaknili teme “Socialna podjetja v tveganju in premikanju meja”.

Hvala vsem sodelujočim za zanimivo razpravo.

PRIPRAVA TERMINSKEGA PLANA

Avgust 2022


3. 8. 2022 se je sestalo projektno partnerstvo v okviru projekta BODI SOC na sedežu partnerja Zavoda SLOVA, so.p. z namenom priprave terminskega plana aktivnosti v prihajajočih mesecih.

Vse dogodke in načrtovanje aktivnosti bomo sproti objavljali Dogodke bomo sproti objavljali, zato ne spreglejte in nas spremljajte na BODI SOC.

IZZIVI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SAVINJSKI REGIJI

Odprta razprava: “IZZIVI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SAVINJSKI REGIJI”

25. 8. 2022 je v Občini Vojnik potekala odprta razprava “IZZIVI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SAVINJSKI REGIJI”
Razpravljalci odprte razprave so bili:
– Branko Petre, župan Občine Vojnik
– dr. Marinka Vovk, direktorica CPU, d.o.o, socialno podjetje
– Alenka Berložnik, direktorica Zavod SLOKVA, socialno podjetje
– Barbara Kač Kadunc, Regionalna Gospodarska zbornica Celje

Več podrobnosti o gostih in tematiki odprte razprave v vabilu:

 

Nekaj foto utrinkov.

 

DELAVNICA FOKUSNE SKUPINE V RADLJAH OB DRAVI 29. 8.

Delavnica fokusne skupine v Radljah ob Dravi

29. 8. 2022 smo v sklopu projekta Radljah ob Dravi izvedli delavnico fokusne skupine.

Delo fokusne skupine so bili predstavniki javnega sektorja, zaposlitvenih centrov, socialnih podjetij ter ostalo podporno okolje.

Delavnica »SOCIALNO PODJETNIŠTVO – NOV POGLED NA LJUDI IN NJIHOV POTENCIAL« je potekala v sklopu aktivnosti povezovanja z namenom oblikovanja nabora lokalnih potreb in izzivov, ki jih lahko naslovijo socialna podjetja v kohezijski regiji samostojno ali v sodelovanju z drugimi deležniki.

Vabilo: vabilo 29.8.2022

Ugotovitve: zapisnik fokusne delavnice 29.8.2022

ODPRTA RAZPRAVA PO METODI SVETOVNE KAVARNE 13. 9.

Odprta razprava po metodi »Svetovne kavarne« in študijski obisk z ogledom dobre prakse


Ormož, september 2022

Za nami je odprta razprava po metodi »Svetovne kavarne« in študijski obisk z ogledom dobre prakse, ki je potekala v torek, 13. 9. 2022, od 9.00 do 12.00 v Centru ponovne uporabe, d. o. o., so. p., GRAD ORMOŽ, Grajski trg 3, Ormož.

Dogodek je bil namenjen:
• že registriranim socialnim podjetjem;
• vsem, ki razmišljate o socialnem podjetništvu;
• podpornim okoljem za podjetništvo;
• javnim in zasebnim podjetjem;
• NVO in posameznikom s socialno inovativnimi idejami.

Lotili smo se teme kakšna bo potreba socialnega podjetništva leta 2030, če bodo socialne finance postale prevladujoči trend in kakšno bo socialno podjetništvo v Sloveniji in v Evropi leta 2025.
Sledil je študijski obisk dveh socialnih podjetij Centra ponovne uporabe, d. o. o., so. p. in Zavoda 100% naravno Botanik Ormož so. p.

STROKOVNA EKSKURZIJA 16. 9.

Strokovna ekskurzija v Savinjsko regijo

V petek 16. 9. smo se  okviru projekta BODI SOC  udeležili strokovne ekskurzije v Savinjsko regijo.

Najprej smo se ob poslušanju predstavnikov Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec, Rogaška Slatina učili podjetništva in dobivali nove ideje.
Z ogledom dobre prakse v socialnem podjetju Center Ponovne Uporabe, (ki uspešno sodeluje z OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina) smo tako začutili  tudi kako deluje socialno podjetništvo v praksi.🤩
Našo pot smo nadaljevali na Pomona – Turizem na podeželju, kjer smo ugotovili, da so tudi v kmetijstvu priložnosti za podjetništvo. Z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami pa so poskrbeli, da smo naš super dan povezovanja z ostalimi, zaključili siti in več kot zadovoljni.

DELAVNICA FOKUSNE SKUPINE V ROGAŠKI SLATINI 28. 9.

Delavnica fokusne skupine »KONFLIKT MED SOCIALO IN EKONOMIJO V SOCIALNEM PODJETNIŠTVU«

28. 9. 2022 je v Rogaški Slatini potekala delavnica fokusne skupine z naslovom »KONFLIKT MED SOCIALO IN EKONOMIJO V SOCIALNEM PODJETNIŠTVU«.

Vprašanja, ki so bila izpostavljena v fokusni skupini:
1.  Kako opravljati dejavnost, ki je humanitarna na podjetniški način?
2. Odgovornost družbe do SO.P.
3. Socialne inovacije
4.  Podporno okolje za SO.P., ideje

Več v zapisniku: zapisnik 28.9.2022

Vabilo: vabilo 28 9 2022 – Rogaška Slatina

Galerija

MOTIVACIJSKI PODJETNIŠKI DAN ZA MLADE 11. 10.

Motivacijski podjetniški dan za mlade

11. oktobra je v okviru projekta potekal MOTIVACIJSKI PODJETNIŠKI DAN ZA MLADE.
Mladi so tisti, ki lahko naredijo velike premike pi razvoju socialnega podjetništva.
Skozi PRAKTIČNE DELAVNICE ZA SPODBUJANJE DRUŽBENO ODGOVORNEGA PODJETNIŠTVA so spoznavali to obliko podjetništva in si v nadaljevanju ustvarili virtualno podjetje.
Praktične delavnice za mlade so izvedle socialne podjetnice z večletnimi izkušnjami, tako so mladi imeli možnost pridobiti neposredno izkušnjo iz realnega podjetniškega pristopa.

Vabilo: MLADI- delavnice za spodbujanje SO.P._Slov. G. 11 10 2022 (1)

Galerija

POSVET PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA KOROŠKEM 12. 10.

Posvet: PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V KOROŠKI REGIJI

12. 10. 2022 je v sklopu projektnih aktivnosti projekta potekal posvet: PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V KOROŠKI REGIJI.

Na posvetu smo predstavili socialno podjetništvo, konkretno odgovorili na vprašanja, ki se pogosto pojavljajo kadar govorimo o tej obliki podjetništva (katere so prednosti, morebitne slabosti), seveda ni šlo brez nekaterih statističnih podatkov na ravni EU in Slovenije, predvsem pa smo želeli še enkrat poudariti kako pomembno je prav povezovanje različnih akterjev v lokalnem okolju, ki najbolj pripomore k uspešnemu razvoju socialnega podjetništva in vseh ostalih udeleženih.
Hvala vsem sodelujočim predstavnikom različnih lokalnih in regionalnih organizacij:
🔵Tajda Krevh, ustanoviteljica zavoda Alpaka Land, Zavod za povezovanje z naravo in živalmi, so. p.,
(Alpaka Land)
🔵Ivan Meh, predsednik Obrtno – podjetniške zbornice Slovenj Gradec,
🔵Gregor Andrejc, vodja strokovno tehničnih služb v Javno komunalnem podjetju Slovenj Gradec (Komunala Slovenj Gradec),
🔵Jure Knez, projektni vodja RRA Koroška d. o. o. (RRA Koroška d.o.o. – Regionalna razvojna agencija za Koroško),
🔵Barbara Kač Kadunc, predstavnica Regionalne gospodarske zbornice Celje in seveda vsem ostalim, ki ste si vzeli čas in se nam pridružili na posvetu.
Posebna zahvala za zelo zanimivo povezovanje dogodka dr. Marinki Vovk, prvi socialni podjetnici v Sloveniji.

Galerija

Projekt BODI SOC, je usmerjen v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja. Namen takšnega podpornega okolja je spodbujati rast obstoječih socialnih podjetij pa tudi povečati možnosti za ustanavljanje NOVIH. Eno izmed novih socialnih podjetij je tudi Alpaka Land , katerega ustanoviteljica je brezplačno pomoč za zagon svojega podjetja poiskala prav v sklopu aktivnosti projekta BODI SOC.

Več o posvetu, projektu in Alpaka Land pa v spodnjem prispevku RTV Slovenija.

MOTIVACIJSKI PODJETNIŠKI DAN

Motivacijski podjetniški dan za potencialne socialne podjetnike

Z nami je še ena uspešno izvedena oktobrska delavnica namenjena potencialnim socialnim podjetnikom.
V prihajajočih mesecih bomo v okviru projekta nadaljevali s tovrstnimi aktivnostmi, zato na spremljajte tudi na spletni strani www.bodisoc.si.

MOTIVACIJSKI PODJETNIŠKI DAN ZA ŠTUDENTE 10. 11.

Motivacijski podjetniški dan za študente

10. 11. smo prek ZOOM-a izvedli še brezplačno delavnico namenjeno študentom.

Delavnica je potekala v dveh sklopih.

Sklop 1: SEZNANITEV S SOCIALNIM PODJETNIŠTVOM (predavanje s praktičnimi primeri)
Izpostavljene teme:
Kaj je podjetništvo in kaj NI socialno podjetništvo.
Primeri socialnega podjetništva v Sloveniji (predstavitev njihovih programov, produktov in storitev).

Prikaz procesa razvoja družbeno odgovorne podjetniške ideje.

  • Zakaj se odločiti za socialno podjetništvo?
  • Vzpostavitev socialnega podjetništva v praksi.
  •  Kako meriti učinke družbeno odgovornega socialnega podjetništva
  • Socialne inovacije – ključne za socialno podjetništvo.

Sklop 2: PRAKTIČNE DELAVNICE (delo v skupinah)

»Moje prvo socialno (družbeno odgovorno) podjetje«
Na delavnici bo udeležencem na praktičnem primeru predstavljeno socialno podjetništvo – odločitev za ustanovitev, razvoj dejavnosti, zaposleni, prednosti in slabosti socialnega podjetništva. Delavnica
bo namenjena bodočim in aktualnim socialnim podjetnikom, prostovoljcem, ki iščejo organizacije, v katerih bodo lahko delili/razvijali svoje znanje, invalidnim osebam, socialnim podjetjem, ki iščejo nove poslovne partnerje in drugim zainteresiranim.

Vabilo: usposabljanje študenti

*delavnico smo prestavili iz 27. 10. na 10. 11. 

Galerija (delavnica je potekala online)

USPOSABLJANJE O PONOVNI UPORABI KOT PRILOŽNOST ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO 15. 11.

Socialno podjetništvo in ponovna uporaba

15. 11. je v okviru projekta BODI SOC in z namenom ozaveščanja v prostorih Zavodu SLOKVA so. p. potekala delavnica o ponovni uporabi.✂️🧵🪡
Morda pa kdo dobi socialno podjetniško idejo.

SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV 23. 11.

Sestanek projektnih partnerjev

Celje, november 2022


Partnerji projekta BODI SOC: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, Zavod Vitica, Gornja Radgona in Zavod Slokva, so. p., so se srečali z namenom pregleda realizacije projektnih aktivnosti in priprave terminskega plana dogodkov.
Vse prihajajoče dogodke in projektne aktivnosti lahko spremljajte tudi na:  www.bodisoc.si

https://www.facebook.com/bodisoc

ČLANEK SGLASNIK DECEMBER

Članek o projektu v SGlasniku

Članek o projektu BODI SOC v Slovenjgraškem časopisu SGlasnik, ki je nastal v okviru posveta v Slovenj Gradcu na temo »PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V KOROŠKI REGIJI«.

SGLASNIK DECEMBER 2022

OGLED ZAVODA VITICA SO. P. IN USPOSABLJANJE ZA UPORABO MODELA ZA MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV

Poročanje o družbenih učinkih socialnih podjetij


Gornja Radgona, December 2022

Slokva si je ogledala uspešno pomursko socialno podjetje Zavod Vitica, so. p., Gornja Radgona s katerim partnersko sodelujemo v okviru projekta BODI SOC.

Partnerstvo se je sestalo tudi z namenom, da se usposobimo za uporabo modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij (ki bo postalo obvezujoče predvidoma leta 2024), tako bomo lahko kot podporno okolje socialnim podjetjem nudili pomoč pri uporabi v prihodnje.

Več o modelu merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij:  https://www.gov.si/teme/socialno-podjetnistvo/

USPOSABLJANJE KAJ JE SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN KAJ NI 25. 4. 2023

VABILO – USPOSABLJANJE “KAJ JE SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN KAJ NI?”

V okviru projektnih aktivnosti partnerja projekta BODI SOC – Zavoda SLOKVA, socialnega podjetja, organiziramo USPOSABLJANJE KAJ JE SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN KAJ NI 25. aprila 2023 od 9.00 do 14.00 v Slovenj Gradcu MPIK (Naslov: Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec), 2. nadstropje, predavalnica 18)

Več podrobnosti v vabilu: Vabilo 25.4.2023


Foto utrinki usposabljanja

Slovenj Gradec, 25. 4. 2023

USPOSABLJANJE MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV 26. 4. 2023

VABILO na brezplačno usposabljanje MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV

Vabljeni na brezplačno usposabljanje MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV, ki ga organiziramo v okviru projekta »BODI SOC«, ki bo v sredo, 26. 4. 2023, od 10.00 do 13.00 na Zavodu SLOKVA, so. p., Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec.

Več podrobnosti v vabilu: vabilo 26.4.2023


Foto utrinki usposabljanja

Slovenj Gradec, 26. 4. 2023

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN RAZVOJ SOCIALNIH PODJETIJ V SLOVENIJI, poglobljeni pregled politik

EVALVACIJA VPRAŠALNIKA
Ciljna skupina – župani v podpori družbeno odgovornega podjetništva v okviru projekta BODI SOC

POROČILO: Evalvacija vprašalnika “Župani v podpori družbeno odgovornega podjetništva”