Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija


Skupaj s partnerji RASR, d.o.o. (Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o) in VITICA, Gornja Radgona, so.p., smo bili uspešni na javnem razpisu za izbor operacij, ki se bodo izvajale v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev« in je pridobil 278.078,21 EUR nepovratnih sredstev za izvajanje projektnih aktivnosti na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS).

Projekt BODI SOC je usmerjen v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

V okviru projekta načrtujemo aktivnosti v vseh osmih razvojnih regijah KRVS v okviru katerih bomo izvedli najmanj 42 svetovanj, več kot 90 ur usposabljanj, več kot 24 ur delavnic in nefinančno podprli najmanj 42 socialnih podjetij.

→ Ciljne skupine projekta so obstoječa ter potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali v procesu registracije, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP ter ostali akterji ekosistema za podporo socialni ekonomiji.

→Pomembno vlogo pri projektnih aktivnostih imajo pridruženi partnerji iz celotnega območja KRVS, to so: Razvojni center Murska Sobota, RRA Zeleni kras d.o.o., Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, Zavod KNOF so. p., Center ponovne uporabe d.o.o., so. p., Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Zavod KONC so. p., Društvo Naprej, so.p., Regionalna gospodarska zbornica Celje, Razvojni center Novo mesto, Ekološka zadruga z.b.o., so. p., Regionalna razvojna agencija Zasavje,…

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


⇒ Naziv operacije: Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

⇒ Skrajšan naziv operacije: BODI SOC

⇒ Partnerji projekta: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p., SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p..

⇒ Skupna vrednost upravičenih stroškov: 278.078,21 EUR

 


www.eu-skladi.si

SPLETNA STRAN PROJEKTA (klik na sliko)

AKTIVNOSTI

1. SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV

9. 3. 2022 je potekal sestanek projektnih partnerjev v Celju.

SESTANEK S PRIDRUŽENIMI PARTNERJI

Srečanje s pridruženimi partnerji 14. 4. 2022

 

DELAVNICA NA INŠTITUTU ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA

Delavnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja

Namen projekta BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki ga izvajamo skupaj s partnerji je med drugimi tudi, da informiramo socialna podjetja o morebitnih spremembah in razvoju na področju socialnega podjetništva.

četrtek 21. 4. 2022 smo se za ta namen udeležili delavnice na sedežu Inštituta za ekonomska raziskovanja. Inštitut namreč izvaja projekt
“Izdelava aplikativnega modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij”. V okviru projekta bodo podrobneje opredelili standarde, merila in kazalnike za merjenje in spremljanje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja, in pripravili aplikativni model za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij.
Namen delavnice je bil predstavnikom socialnih podjetij iz različnih področij, predstaviti osnutek predloga modela za merjenje družbenih učinkov in s tem preveriti razumevanje posameznih korakov v procesu in v kakšni meri model omogoča zajeti raznovrstne družbene učinke.
Vse pridobljene povratne informacije bodo pomembno pripomogle k razvoju uporabnega modela.

VABILO NA ODPRTO RAZPRAVO

Odprta razprava: »SOCIALNA PODJETJA V TVEGANJU IN PREMIKANJU MEJA«Socialna podjetja spreminjajo življenja ljudi in prinašajo pozitivne spremembe po vsem svetu. Njihove rešitve družbenih in okoljskih težav je mogoče razširiti in uporabiti v različnih okoljih, omogočajo pa bolj odprto, trajnostno naravnano in uspešno prihodnost za vse.

V okviru projekta BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, Zavod Slokva, so. p., organizira odprto razpravo »SOCIALNA PODJETJA V TVEGANJU IN PREMIKANJU MEJA«.

Dogodek je namenjen že registriranim socialnim podjetjem, vsem, ki razmišljate o socialnem podjetništvu, podpornim okoljem za podjetništvo, javnim in zasebnim podjetjem ter NVO in posameznikom s socialno inovativnimi idejami.

Prijave na dogodek zbiramo na: https://forms.gle/LKaiynddcDpKm8fU7  do 20. 6. 2022.

Vabljeni.

ODPRTA RAZPRAVA 22. 6. 2022

Odprta razprava: »SOCIALNA PODJETJA V TVEGANJU IN PREMIKANJU MEJA«


22. 6. 2022, Slovenj Gradec


V sredo 22. 6. 2022 je v Slovenj Gradcu  potekala druga okrogla miza v vrsti odprtih razprav, ki še sledijo v sklopu projekta BODI SOC. Tokrat smo se  dotaknili teme “Socialna podjetja v tveganju in premikanju meja”.

Hvala vsem sodelujočim za zanimivo razpravo.

PRIPRAVA TERMINSKEGA PLANA

Avgust 2022


3. 8. 2022 se je sestalo projektno partnerstvo v okviru projekta BODI SOC na sedežu partnerja Zavoda SLOVA, so.p. z namenom priprave terminskega plana aktivnosti v prihajajočih mesecih.

Vse dogodke in načrtovanje aktivnosti bomo sproti objavljali Dogodke bomo sproti objavljali, zato ne spreglejte in nas spremljajte na BODI SOC.

IZZIVI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SAVINJSKI REGIJI

Odprta razprava: “IZZIVI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SAVINJSKI REGIJI”

25. 8. 2022 je v Občini Vojnik potekala odprta razprava “IZZIVI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SAVINJSKI REGIJI”
Razpravljalci odprte razprave so bili:
– Branko Petre, župan Občine Vojnik
– dr. Marinka Vovk, direktorica CPU, d.o.o, socialno podjetje
– Alenka Berložnik, direktorica Zavod SLOKVA, socialno podjetje
– Barbara Kač Kadunc, Regionalna Gospodarska zbornica Celje

Več podrobnosti o gostih in tematiki odprte razprave v vabilu:

 

Nekaj foto utrinkov.

 

DELAVNICA FOKUSNE SKUPINE V RADLJAH OB DRAVI

Delavnica fokusne skupine v Radljah ob Dravi

29. 8. 2022 smo v sklopu projekta Radljah ob Dravi izvedli delavnico fokusne skupine.

Delo fokusne skupine so bili predstavniki javnega sektorja, zaposlitvenih centrov, socialnih podjetij ter ostalo podporno okolje.

Delavnica »SOCIALNO PODJETNIŠTVO – NOV POGLED NA LJUDI IN NJIHOV POTENCIAL« je potekala v sklopu aktivnosti povezovanja z namenom oblikovanja nabora lokalnih potreb in izzivov, ki jih lahko naslovijo socialna podjetja v kohezijski regiji samostojno ali v sodelovanju z drugimi deležniki.

Vabilo: vabilo 29.8.2022

Ugotovitve: zapisnik fokusne delavnice 29.8.2022

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN RAZVOJ SOCIALNIH PODJETIJ V SLOVENIJI, poglobljeni pregled politik