Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane

Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane

 

 

POVEZAVE

 1. SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
 2. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 DO 2022
 3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
 4. EVROPSKA KOMISIJA

 


Naslov projekta: Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane

Akronim projekta: FRESH@FOOD


→ Predstavitev projekta:

Odpadna hrana je danes eden največjih globalnih izzivov, ki ustvarja velik pritisk na naravne vire in okolje. Pridelava in predelava živil izrablja dragocene vire, kot so tla, voda, energija in goriva. Povezana je tudi z izpusti toplogrednih plinov. Poleg vpliva na okolje ima odpadna hrana tudi finančne in etične posledice. Hrana se zavrže na vseh stopnjah prehranske verige: pri pridelovalcih na kmetijah, pri transportu, v obdelavi, proizvodnji in skladiščenju, v trgovinah, restavracijah, javnem sektorju in v gospodinjstvih.

V okviru EIP projekta bomo razvijali in uvajali napredne rešitve, ki bodo imele učinek na zmanjšanje izgub in količin zavržene hrane pri pridelovalcih na kmetijah. Natančneje bomo razvijali in uvajali rešitve za podaljšanje obstojnosti in svežine sadja ter zelenjave brez uporabe kemičnih sredstev, s tem bomo zmanjšali porabo fungicidov v kmetijstvu in posledično zmanjšali negativen vpliv kmetijstva na okolje in zdravje ljudi. Poleg razvoja novih rešitev bomo izvajali praktične preizkuse na kmetijskih gospodarstvih, opravljali prenos znanja v prakso ter razširjali rezultate projekta.

→ Člani partnerstva:

 • SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p. (vodilni partner)
 • Interkorn semenarstvo in obnovljivi viri d. o. o. (https://www.interkorn.si/)
 • OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD (https://www.orz.si)
 • INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE (http://www.ihps.si/
 • Kmetija Radej
 • Kmetija Brili
 • Polavon, Polonca Rahmanović s. p.
 • Šolski center Šentjur
 • Kmetija Čevnik
 • Kmetija Klančnik
 • Pribinovina proizvodno in storitveno podjetje d. o. o. (https://www.pribinovina.si/)

 

 

 

 

 

 

 

Trajanje projekta:  od 12.5.2023 do 11.5.2025

Celotna vrednost projekta: 400.790,10 eur

Sofinancirana vrednost: 240.000,00 eur

Financerji projekta:  Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), lastni vložek partnerjev.


 

SESTANKI PROJEKTNIH PARTNERJEV

1. SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV

Slovenj Gradec, 19. 06. 2023

Zavod SLOKVA, so. p. od maja 2023 vodi projekt Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane (FRESH@FOOD)
Skupaj s konzorcijskimi partnerji bomo razvijali in uvajali napredne rešitve, ki bodo imele učinek na zmanjšanje izgub in količin zavržene hrane pri pridelovalcih na kmetijah.
Danes se je na sedežu Zavoda SLOKVA, so. p. odvijal kick off sestanek celotnega konzorcija.