Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane

Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane

 

 

POVEZAVE

 1. SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
 2. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 DO 2022
 3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
 4. EVROPSKA KOMISIJA

 


Naslov projekta: Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane

Akronim projekta: FRESH@FOOD

Podukrep:16.2


→ Predstavitev projekta:

Odpadna hrana je danes eden največjih globalnih izzivov, ki ustvarja velik pritisk na naravne vire in okolje. Pridelava in predelava živil izrablja dragocene vire, kot so tla, voda, energija in goriva. Povezana je tudi z izpusti toplogrednih plinov. Poleg vpliva na okolje ima odpadna hrana tudi finančne in etične posledice. Hrana se zavrže na vseh stopnjah prehranske verige: pri pridelovalcih na kmetijah, pri transportu, v obdelavi, proizvodnji in skladiščenju, v trgovinah, restavracijah, javnem sektorju in v gospodinjstvih.

V okviru EIP projekta bomo razvijali in uvajali napredne rešitve, ki bodo imele učinek na zmanjšanje izgub in količin zavržene hrane pri pridelovalcih na kmetijah. Natančneje bomo razvijali in uvajali rešitve za podaljšanje obstojnosti in svežine sadja ter zelenjave brez uporabe kemičnih sredstev, s tem bomo zmanjšali porabo fungicidov v kmetijstvu in posledično zmanjšali negativen vpliv kmetijstva na okolje in zdravje ljudi. Poleg razvoja novih rešitev bomo izvajali praktične preizkuse na kmetijskih gospodarstvih, opravljali prenos znanja v prakso ter razširjali rezultate projekta.

→ Člani partnerstva:

 • SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p. (vodilni partner)
 • Interkorn semenarstvo in obnovljivi viri d. o. o. (https://www.interkorn.si/)
 • OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD (https://www.orz.si)
 • INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE (http://www.ihps.si/
 • Kmetija Radej
 • Kmetija Brili
 • Polavon, Polonca Rahmanović s. p.
 • Šolski center Šentjur
 • Kmetija Čevnik
 • Kmetija Klančnik
 • Pribinovina proizvodno in storitveno podjetje d. o. o. (https://www.pribinovina.si/)

 

 

 

 

 

 

 

Trajanje projekta:  od 12.5.2023 do 11.5.2025

Celotna vrednost projekta: 400.790,10 eur

Sofinancirana vrednost: 240.000,00 eur
Podukrep: 16.2

Financerji projekta:  Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), lastni vložek partnerjev.


 

SESTANKI PROJEKTNIH PARTNERJEV

1. SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV

Slovenj Gradec, 19. 06. 2023

Zavod SLOKVA, so. p. od maja 2023 vodi projekt Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane (FRESH@FOOD)
Skupaj s konzorcijskimi partnerji bomo razvijali in uvajali napredne rešitve, ki bodo imele učinek na zmanjšanje izgub in količin zavržene hrane pri pridelovalcih na kmetijah.
Danes se je na sedežu Zavoda SLOKVA, so. p. odvijal kick off sestanek celotnega konzorcija.


 

 

 1. PREDAVANJE NA SEJMU AGRA

Vabljeni na PREDAVANJE, ki bo potekalo na sejmu AGRA, v Gornji Radgoni (učilnica pod kozolcem), v torek, 29. avgusta 2023 s pričetkom ob 11. uri.

Predavanje je namenjeno kmetovalcem, strokovnjakom s področja kmetijstva, raziskovalcem in drugim zainteresiranim posameznikom, ki jih zanimajo novi pristopi razvoja in testiranja tehnologij za podaljševanje svežine in obstojnosti sadja ter zelenjave brez uporabe kemičnih sredstev.

Vabilo 29.8.2023 FRESH@FOOD

Foto utrinki:


2. PREDAVANJE ZAVODA SLOKVA, SO. P. ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

26. 10. 2023

26. oktobra je Zavod Slokva, so. p. je v okviru projekta Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane, izvedel predavanje za kmetijska gospodarstva z naslovom: Odpadna hrana kot eden največjih globalnih izzivov, ki ustvarja velik pritisk na naravne vire in okolje.


3. 38. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA  – Evropsko partnerstvo za inovacije

Od 21. do 22. 11. je na Bledu potekal 38. Tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS).

Zavod Slokva, SO. P. kot vodilni partner je dne 22. 11. 2023 v Festivalni dvorani na Bledu v okviru dogodka Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, predstavljal projekt, katerega izvajamo od maja 2023.

Vabilo: JSKS posvet_2023


 

1PRVI ENOSTAVNI PRAKTIČNI PREIZKUSI

September 2023

→V okviru izvajanja EIP projekta Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane  potekajo prvi enostavni praktični preizkusi.

V 1. fazi bomo preizkusili obstojnost živil s preprostimi tehničnimi rešitvami.

Navodila za izvajanje preprostih tehnik podaljševanja obstojnosti in svežine pridelkov: Preproste tehnike – navodila

Obrazec za beleženje: Obrazec za beleženje


 1. Kmetija Klančnik

Maline

→Praktični preizkus podaljševanja obstojnosti malin je pokazal, da preprosta tehnična rešitev z metodo vakumiranja opazno podaljša obstojnost in svežino malin v hladilnici.

Buče

 


2. Kmetija Čevnik

Kutina


3. Kmetija Brili

Jabolka


4. Pribinovina d. o. o.

Pastinak, korenje, rdeča pesa


→V nadaljevanju bomo preizkus še ponavljali, da bomo preverili ponovljivost rezultatov.


REZULTATI 

Marec 2024

Z navdušenjem predstavljamo rezultate praktičnega preizkusa na kulturi kaki v okviru projekta Fresh@food!
Ugotovili smo, kako ključen je dostop do zraka za ohranjanje svežine in kakovosti kakijev. Kakiji brez dovoda zraka so hitreje propadali oz. dozorevali kot tisti, ki so bili ustrezno prezračeni. Delni dovod zraka pa je pokazal, da lahko upočasni proces zorenja in tako podaljša svežino vaših pridelkov.