Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Pogled od zgoraj

POGLED OD ZGORAJ: Visokozaznavni sistem opazi spremembe še preden so te vidne s prostim očesom

Naj vas ne preseneti, če boste v prihodnjih letih naše kmetovalce slišali razpravljati o digitalizaciji obdelovalne površine – v teku je namreč projekt, ki cilja na računalniško podprto optimalno vzgojo rastlin.

Ena najpomembnejših nalog pridelovalca je spremljanje rastlin in čim prejšnje prepoznavanje sprememb na le-teh (bolezen, škodljivci …), saj je natančno spremljanje močno povezano s kvaliteto pridelka in z vplivom na okolje (količino in pogostostjo uporabe fito-farmacevtskih pripravkov, uporaba mehanizacije …). Je pa takšno spremljanje rastlin časovno in energijsko izjemno potratno. Pojavlja se potreba po optimizaciji, ki bi kmetom olajšala delo, znižala stroške brez osiromašenja kvalitete pridelka ter hkrati ugodno vplivala na okolje (npr. zmanjšala zastrupljanje voda in tal).

V želji po iskanju inovativnih rešitev uporabe naprednih tehnologij in skrbi za družbeno odgovorno ravnanje z naravnimi viri je Zavod Slokva so. p. združil moči z Univerzo v Mariboru, visokotehnološkim podjetjem AMPS in petimi slovenskimi kmetijami. Konzorcij izvaja projekt z naslovom »Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin«.

Pilotni projekt se osredotoča na razvoj in uporabo brezpilotnega letalnika, ki bo z uporabo senzornega sistema širokega spektra periodično zajemal posnetke obdelovalne površine, jih spremljal ter nanje pravočasno opozoril pridelovalca. Te meritve bodo kmetu omogočile lažji pregled nad rastjo rastlin in bistveno hitrejše prepoznavanje kriznih žarišč (hipersenzorni sistem zazna spremembe še preden so te vidne s prostim očesom), kar vodi v bolj fokusirano in omejeno uporabo fito-farmacevtskih pripravkov, in zatorej manj škodljivih vplivov na okolje.

Po 12. mesecih je projekt v fazi priprave na zajem prvih meritev. Cilj je, da bo sistem za spremljanje sprememb na rastlinah do konca leta 2022 razvit in preverjeno učinkovit do te mere, da bo primeren za lansiranje na trgu.