Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Si sploh želimo sprememb?

Si sploh želimo sprememb?


V času epidemije korona virusa smo vsakodnevno priča spremembam tako na področju zdravja in medicine kot na področju ukrepov in pravil, ki jim že, roko na srce, težko sledimo. Spremembe so tako rekoč edina stalnica v teh negotovih časih. Kaj pa spremembe v nas samih?
Strokovne delavke na projektu Socialne aktivacije za Koroško, ki ga izvaja socialno podjetje Zavod Slokva, so. p. (in je del pilotnega projekta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada), se vsakodnevno srečujemo z izzivi, kako udeležence (skupinsko ali individualno) motivirati, da naredijo premike v sebi.

Projekt smo poimenovali »Izkoristi svoj potencial« prav zaradi tega, ker resnično verjamemo, da prav vsakdo v sebi skriva notranje bogastvo in znanja, s katerimi lahko v družbi pusti pečat. S projektom stremimo k temu, da pri udeležencih odkrivamo skrite potenciale, jih vzpodbujamo, da jih prepoznajo in koristno uporabijo. Če se osredotočimo na svoje prednosti in ne toliko na slabosti, smo že na dobri poti k poklicnemu in osebnostnemu uspehu. Ampak, ali je to dovolj?

Naše zmožnosti, znanja in dobre lastnosti pridobimo že v mladosti, na nas samih pa je, da le-te negujemo, razvijamo in tudi izkoristimo. Seveda je dobro, da imamo ob sebi nekoga, ki nas pri tem vzpodbuja in v nas verjame (kadar mi sami tega ne zmoremo).
V programu večkrat postavimo vprašanje: »Kdaj, če ne zdaj, je pravi čas, da naredite nekaj zase?« Ob pomoči, ki jo nudimo strokovne delavke, vodja programa, partnerica v projektu (psihologinja in kadrovica) ter koordinatorke socialne aktivacije, ustvarjamo podporno okolje, v katerem ima udeleženec na voljo tako osebnostna kot tudi karierna svetovanja in kar je najbolj pomembno….nekoga, ki mu je mar. Nekoga, ki prisluhne in tudi sliši. Opažamo, da je včasih pri udeležencih ravno to tisto, kar največ šteje in da je večkrat potrebno le tako malo, da začne oseba razmišljati o tem kaj (če sploh) si v resnici želi – tako na področju zaposlitve kot v zasebnem življenju.

Ampak kako naprej, če sploh ne vemo, kaj si želimo? Kako prepoznati naše lastne želje od želja drugih?

Najhuje je, da se v takih primerih vdamo rutini in smo žalostni ter nemotivirani, kar se nemalokrat odraža v psihosomatskih boleznih, ali vodi celo v depresijo.

V programu socialne aktivacije dajemo velik poudarek na druženju v skupini (tudi virtualno), širjenju socialne mreže, pridobivanju koristnih informacij ter seveda na praktičnem usposabljanju, ki obsega večino posameznega 6 mesečnega programa.
Udeleženci pridobivajo delovne kompetence pri različnih delodajalcih širom Koroške, na področjih, ki jih zanimajo (nekateri se vključijo tudi v učno-delovni projekt Lutka zame in zate, ki ga za potrebe projekta izvaja Zavod Slokva, so. p.). Na ta način si višajo delovne, funkcionalne in socialne kompetence ter pridobivajo različne izkušnje, ki jih bodo potrebovali pri (ponovnem) vstopu na trg dela. Veseli nas, ko vidimo, kako se iz prakse vračajo samozavestnejši, ponosni na svoje delo ter … drugačni.
Pravijo, da učenje in delo krepita človeka ter da je človek ustvarjen za druženje (kolikor se v teh razmerah lahko). Naši možgani dokazano rastejo in se razvijajo, kadar vzpostavimo nove stike in smo v interakciji z drugimi ljudmi, to pa nas ohranja aktivne in zdrave. Prav tako koristno preživljanje časa z ljudmi (tudi na delu) preganja osamljenost, daje občutek pripadnosti in povečuje občutek za lastno vrednost.
Trenutno je v teku nabor že za 5. in zadnjo skupino Socialne aktivacije za Koroško (skupina v Slovenj Gradcu in v Radljah on Dravi). Vsi, ki menite, da je ravno zdaj pravi čas, da se stvari za vas obrnejo na bolje, kontaktirajte nas ali koordinatorke in z veseljem vam bomo povedale kaj več o programu in o tem, kako se lahko vanj vključite.

Vse naše aktivnosti in dodatne informacije najdete tudi na Facebook strani (Zavod Slokva, so. p.).

»Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.« (Gandhi)

Nina Bandalo
Strokovna delavka na projektu socialne aktivacije »Izkoristi svoj potencial« v Slovenj Gradcu

 

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.