Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja

Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja

 

 Zavod SLOKVA, so. p. je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020.

POVEZAVE

 1. SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
 2. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 DO 2022
 3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
 4. EVROPSKA KOMISIJA

 


Naslov projekta: Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja

Angleški naslov: UV light for Sustainable Plants Protection  

Akronim projekta: UV4PLANTS


→ Predstavitev projekta:

V zadnjem obdobju se v kmetijstvu poleg gospodarnosti v ospredje vse bolj postavlja pridelava varne hrane in prizadevanja za zmanjšanje vpliva fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na zdravje ljudi in okolja. Varstvo rastlin pred številnimi škodljivimi organizmi temelji na uporabi FFS. Uporabljajo se na skoraj vseh področjih kmetijske pridelave in omogočajo izboljšanje kakovosti pridelka. FFS pa imajo negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi, zato so trendi usmerjeni v zmanjševanje rabe FFS in razvoj nekemičnih, organskih, trajnostnih načinov varstva rastlin.

V okviru projekta bomo uvajali nov pristop preprečevanja bolezni rastlin, ki ga v slovenskem kmetijstvu še nismo zasledili – osvetljevanje rastlin z UV svetlobo.

S tem bomo zmanjšali porabo FFS v kmetijstvu in posledično zmanjšali negativen vpliv kmetijstva na okolje in zdravje ljudi.

→ Cilji in načrtovani rezultati:

Glavni cilj projekta je uvajanje UV osvetljevanja rastlin v slovensko kmetijstvo z namenom zagotavljanja trajnostnega varstva rastlin, prenos znanja v prakso ter razširjanje rezultatov. S tem želimo zmanjšati porabo FFS v kmetijstvu in posledično zmanjšati negativen vpliv kmetijstva na okolje in zdravje ljudi. Z uvajanjem nekemične zaščite kmetijskih rastlin bomo izboljšali varnost in kakovost kmetijskih pridelkov. Prav tako je cilj projekta z učinkovitim trajnostnim varstvom rastlin zmanjšati izgube v kmetijski pridelavi in povečali donosnost kmetijske pridelave.

→ Pričakovani ključni rezultati:

 • Poglobljen pregled stanja tehnike na področju UV osvetljevanja rastlin.
 • Poročilo z rezultati laboratorijske diagnostike glede vpliva različnih valovnih dolžin UV svetlobe na rastlinske patogene.
 • Razvit in izdelan prototip naprave za izvajanje traktorskega UV osvetljevanja rastlin.
 • Izveden praktični preizkus z uporabo razvite rešitve na petih kmetijskih gospodarstvih.
 • Izvedena analiza rezultatov praktičnih preizkusov s strokovnimi zaključki.
 • Strokovni članek na temo trajnostnega varstva rastlin z uporabo UV osvetljevanja, ki bo predstavljen na konferenci ali objavljen v reviji.
 • Tiskan priročnik s predstavitvijo rezultatov izvajanja praktičnih preizkusov in praktična priporočila za uporabo tehnologije v kmetijstvu.
 • Prenos znanja v prakso z izvedenimi predavanji in delavnicami.
 • Demonstracija izvajanja praktičnega preizkusa.
 • Realizacija treh ekskurzij za dijake.

→ Aktivnosti:

Projekt je razdeljen na šest delovnih paketov (DP). Prvi delovni paket (DP1) predstavlja upravljanje in usklajevanje projekta po matrični projektni organizaciji. V DP2 bomo opravili poglobljeno študijo strokovne literature z namenom, da rezultate preteklih raziskav na tem področju prenesemo v kmetijsko prakso. Z laboratorijsko diagnostiko bomo analizirali učinkovitost UV-A, UV-B in UV-C svetlobe za zatiranje rastlinskih patogenov (virusi, bakterije in glive) na izbranih kmetijskih kulturah v okviru tretjega delovnega paketa (DP3). Rezultati in ugotovitve iz DP3 bodo predstavljali vhod v četrti delovni paket (DP4). V tem delovnem paketu bomo razvili in izdelali prototip naprave, ki bo primerna za traktorsko UV osvetljevanje ter prototip stacionarne naprave za izvajanje nočnega kontinuiranega osvetljevanja.

 

V okviru DP5 bomo razvite rešitve testirali z izvajanjem praktičnega preizkusa na petih kmetijah, ki bodo beležile rezultate in ugotavljale uspešnost spopadanja z boleznimi na različnih rastlinah. V okviru praktičnega preizkusa bomo predlagano metodo varstva rastlin testirali na krompirju, hmelju, jablanah, konoplji in hruškah. Praktični preizkus bomo izvajali na način, da bomo površino vključeno v izvajanje praktičnega preizkusa razdelili na dva dela, in sicer referenčno površino ter površino, ki jo osvetljujemo z UV svetlobo ter rezultate med seboj primerjali.  Na podlagi pridobljenih ugotovitev in novega znanja bomo skozi celoten projekt v okviru DP6 informirali kmete in širšo javnost ter nagovarjali k uporabi trajnostnega pristopa k varstvu rastlin, posredno pa tudi varstvu narave in ljudi.

→ Člani partnerstva:

SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p. (www.slokva.si)

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (https://www.fs.um.si)

Kmetija Brili Nika

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD (https://www.orz.si)

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE (http://www.ihps.si/)

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR (https://sc-s.si/joomla/)

CERDONIS, časopisno založniška družba d. o. o. (https://www.cerdonis.si/)

Kmetija Klemenc Žiga

Kmetija Radej Blaž (https://www.facebook.com/Kmetijaradej)

Kmetija Štumfl Prevorčič Urška

Kmetija Šerbec Mitja

 

Trajanje projekta: Od 18. 5. 2022 do 19. 5. 2025

Vrednost projekta: 278.084,76 eur

Financerji projekta: 89,90 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 10,21 % je lastni vložek partnerjev.


 

SESTANKI PROJEKTNIH PARTNERJEV

1. SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV

Maribor, 14. 06. 2022

Na Fakulteti za strojništvo UM  je potekal sestanek projektnih partnerjev z namenom predstavitev vsebin ter aktivnosti.


2. PRENOS ZNANJ

Žalec, 26. 9. 2022

Prenos znanj v okviru projekta je uspešno za nami.

 • Alenka Berložnik, vodja projekta, je prisotne na dogodku informirala o realizaciji planiranih aktivnosti in jim predstavila terminski plan za prihodnje mesece.
 • Sledila je strokovna predstavitev dr. Nike Brili o pregledu stanja tehnike in izhodišča za raziskavo.
 • Raziskovalci Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru pa so z demonstracijsko delavnico ponazorili potek izdelave komore, meritve in njeno delovanje.
 • Dogodek je zaključil dr. Sebastjan Radišek iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki je poskrbel za predstavitev metode s katero bomo preskušali učinkovitost UV.

Vse projektne aktivnosti lahko spremljate tudi na Facebook strani UV4plants.

NOVICE IN AKTIVNOSTI V LETU 2022

Ogled rastne komore

Žalec, julij 2022


Ogled rastne komore na lokaciji Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Jernej Hernavs in Tadej Peršak s Fakultete za strojništvo UM bosta pripravila konstrukcijo za namestitev UV luči v rastni komori. Hvala Sebastjan Radišek za prijazen sprejem in predstavitev.


CAD model naprave za osvetljevanje

Maribor, avgust 2022


Na Fakulteti za strojništvo UM so pripravili CAD model naprave za osvetljevanje z UV-C svetlobo. Montirana bo v rastno komoro na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kjer bo potekala laboratorijska diagnostika uničevanja bolezni.


Ali bomo dobili rjavo polt, če se bomo sončili pod pleksi steklom?


Odgovor je NE.

Kako to vemo? Ker smo v okviru projekta na Fakulteta za strojništvo UM izvedli meritve svetlobne prepustnosti plastike v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe (230-1000 nm)

Ugotovili smo, da UV-C svetloba ne prehaja skozi noben testiran vzorec plastike. To je super ugotovitev za zaščito pred UV-C sevanjem.
Kmalu se javimo iz rastne komore…

Sistem za upravljanje in krmljenje rastne komore ob uporabi UV-C osvetljevanja

Maribor, september 2022


Te dni pa “šraufamo”, sestavljamo, testiramo…
Naši strojniki dr. Simon Klancnik, Tadej Peršak in Jernej Hernavs so razvili in izdelali sistem za upravljanje in krmiljenje rastne komore ob uporabi UV-C osvetljevanja.
Kmalu bodo te lučke preganjale bolezni iz rastlin.


Laserski razrez nosilca za UV-C luči


Izdeluje se nosilec izvora UV-C svetlobe.

Postopek: laserski razrez


Aplikacija


Naši sodelavci s Fakulteta za strojništvo UM zmorejo.
Naredili so aplikacijo, s katero bomo lahko v rastni komori:
– nastavili NOČ ali  DAN,
– vklopili in izklopili UV svetlobo ,
– beležili vlago , temperaturo .


Od skice…

do izdelka.


Pregrinjalo


Poličkam smo zašili pregrinjalo. Seveda ne zaradi mraza, saj bo v rastni komori prijetno toplo tudi pozimi. Na vsaki polici bomo zagotovili točno določene doze UV-C svetlobe in pregrinjalo bo zagotavljalo, da svetloba ne bo nekontrolirano prehajala na sosednje police.

Z merilnikom UV sevanja smo nato potrdili, da pregrinjalo ne prepušča UV-C svetlobe. Na zunanji strani je izmerjena vrednost 0,00.

Kmalu se selimo iz Fakultete za strojništvo UM na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.


UV svetloba


Kako lep odtenek UV svetlobe
Na sliki je senzor, ki meri jakost osvetlitve. Namesto senzorja bodo na polički kmalu stale petrijevke z vzorci okuženih listov , ki jih bomo “zdravili” z UV svetlobo.

Kako krmiliti luč v rastni komori?

Žalec, oktober 2022

Jernej Hernavs je dr. Tanjo Guček in Majo Dobrajc naučil, kako se uporablja program za avtomatsko prižiganje žarnic. Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije se že sveti.


Praznik kozjanskega jabolka


Konzorcijski partner Sadjarska kmetija Radej se je predstavila na Praznik kozjanskega jabolka.
Naslednje leto vam bo Blaž Radej že lahko predstavil novo tehnologijo varstva rastlin – osvetljevanje z UV svetlobo.

Ali ste vedeli?


 V Sloveniji se je leta 2021 prodalo 932 ton aktivnih snovi fitomarmacevtskih sredstev, od tega je bilo kar 669 ton aktivnih snovi v fungicidih.
Cilj projekta UV4PLANTS je uvajanje nekemičnega načina varstva rastlin, s čimer bomo zmanjšali uporabo FFS. Dosedanje raziskave kažejo, da lahko UV svetloba popolnoma nadomesti fungicide…

Meritve jakosti sevanja UV žarnic


Ali nam bo uspelo zatreti bolezni na rastlinah z 1x tedenskim nekaj sekundnim “UV sončenjem”?
Izvedli smo meritve jakosti sevanja UV žarnic.
Ugotovitve:

 • dalj časa, kot so prižgane žarnice, močnejša je svetloba, ki jo oddajajo,
 • želeno dozo svetlobe dosežemo že v nekaj sekundah delovanja.

Kako dolgo bodo svetile žarnice, bomo določili s preizkusi na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Glede na izračune bo to med 10 in 20 sekund.


Listne deske


Ste že slišali za  LISTNE DISKE ?
To so krogi, ki jih izrežemo iz listov rastlin in jih uporabimo v laboratorijskih poskusih namesto celih listov.
Spodnje slike so nastale na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kjer v okviru projekta EIP UV4plants potekajo laboratorijski poskusi osvetljevanja z UV svetlobo.


UV lučke so posvetile na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije


V preliminarnem poskus smo uporabili listne diske paradižnika, pri čemer smo v prvi seriji pripravili kontrolo (listi brez okužbe), v drugi seriji pa smo listne diske okužili z glivo Alternaria alternata. Petrijevke smo zatesnili s parafilmom in jih trenutno inkubiramo v mali rastni komori.
Čakamo na prve rezultate… Ali bo UV-C svetloba uspešna v boju proti glivi Alternaria Alternaria?


37. Tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP


28. in 29. novembra bo v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije potekal dvodnevni 37. Tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP.
Letošnji dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP bo potekal v torek, 29. 11. 2022 v hibridni obliki v Festivalni dvorani na Bledu in s spletnim prenosom v živo.
Zavod SLOKVA so. p. bo predstavil projekt Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja in projekt DiAgTech4Climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij.

Program


Javljanje iz laboratorija Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Žalec, November 2022


Na slikah so listi paradižnika (kontrola brez okužbe na levi in listi z okužbo glive na desni sliki).

Ali ste vedeli?
Petrijevke so izdelane po sistemu vaze, v spodnjem delu list črpa vodo, v zgornjem delu pa v primeru okužbe spremljamo razvoj glive in simptomov.


Predstavitveni poster projekta za Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP 37.  Tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

Bled, 29. november 2022


Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP 2022 je potekal skupaj s posvetom Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Na dogodku so bili predstavljeni novi projekti, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer prilagoditev pridelave poljščin na podnebne spremembe, trajnostne kmetijske prakse na priobalnih pasovih površinskih voda in trajnostno varstvo rastlin.
Vodilni partner Zavod Slokva, so. p. (vodja projektov Alenka Berložnik) je tokrat predstavila dva aktualna projekta:
⇒ Diagtech4climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij
in
⇒ UV4plants – Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja.

Več o samem dogodku (projekti, program in gradivo predstavitev): DOGODEK EIP11 NOVIH EIP PROJEKTOV.

Na voljo je tudi posnetek:

Predstavitev projekta UV4Plants se prične pri 1:12:30.

Po dogodku je sledil še kratek pogovor s predstavnico in partnerko v projektu EIP UV4plants dr. Niko Brili z Mreža za podeželje.


Kaj pomeni INOKULIRATI?

Žalec, december 2022


Kaj pomeni inokulirati? Vnesti v telo povzročitelje bolezni. Na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije smo z glivo Alternaria alternata namerno okužili oz. inokolirali listne diske paradižnika, liste paradižnika in plodove. Na slikah vidite postopek inokulacije in rezultat – okužene liste.

Ali jih bo UV svetloba ozdravila?