Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Učna pomoč

BREZPLAČNA UČNA POMOČ


Na Zavodu Slokva, so. p. smo venomer pozorni na potrebe, ki se pojavljajo v okolju, in aktivno iščemo načine, kako na te potrebe odgovoriti. V preteklosti smo že izvajali tečaje slovenskega jezika za albanske ženske in pomoč pri matematiki ter jezikih, v preteklem in tekočem letu pa smo prek pripovedi naših uporabnikov prepoznali stiske staršev in otrok, ki jim učenje na daljavo predstavlja velik stres in žal tudi že kaže posledice.

Šolanja na način, kot se izvaja v tem turbulentnem obdobju, nismo vajeni, individualna sposobnost prilagajanja na spremembe pa lahko tistim, manj veščim in pogumnim pri uporabi tehnologije, povzroča kup težav pri osvajanju učne snovi.

Da bi otrokom in mladostnikom, ki se srečujejo z »luknjami v znanju« zaradi šolanja na daljavo, omogočili lažje sodelovanje in sledenje pri pouku, nudimo BREZPLAČNO UČNO POMOČ. Ta je namenjena pomoči pri razumevanju snovi in reševanju nalog na tistih področjih, kjer znanje posameznika trenutno peša. Vsakdo, ki bi to pomoč potreboval, se lahko prijavi preko spletnega obrazca, nato se dogovorimo za termin in lokacijo izvajanja, potem pa združimo moči, da bi primanjkljaj v znanju čim bolje zapolnili.

*Učno pomoč izvajajo prostovoljci, le-ta pa obsega pomoč posamezniku pri razumevanju določene snovi, pomoč pri učenju in reševanju nalog ter pripravi na predstavitve in je ni moč enačiti z inštrukcijami, ki jih nudi oseba s strokovnim znanjem na določenem področju.

Obrazec za učno pomoč


Obrazec za učno pomoč – prostovoljci


E-SVETOVANJE

Učno snov načeloma razumeš, pa si naletel na težavo pri točno določeni nalogi?

Hitro jo poslikaj/pretipkaj in pošlji na naslov info@slokva.si, mi pa jo bomo poskušali v čim krajšem času rešiti. Dopisali bomo še krajšo razlago, da ti podobne naloge v bodoče ne bodo več predstavljale problema, temveč le še izziv. 💪