Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Prostovoljstvo

Kaj je prostovoljstvo?

Področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu.

2. člen ZProst: Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.

Več informacij o prostovoljstvu v Sloveniji lahko pridobite na uradnih straneh: Prostovoljstvo Slovenije in Filantropija.

Prostovoljstvo lahko opravljamo na neformalen način, kamor spadajo vse neorganizirane oblike pomoči ter organizirano, v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

SLOKVA IN PROSTOVOLJSTVO

Zavod SLOKVA so. p. je v vpisnik prostovoljskih organizacij vpisan že od leta 2014.

Vsi izvajalci in uporabniki prostovoljskih programov naše organizacije, pri svojem delu spoštujejo in uveljavljajo etična načela opredeljena v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva.

Področja prostovoljskih del našega zavoda so zelo široka, kot na primer: ⇒ varstvo okolja in ohranjanje narave – za tiste, ki radi čas preživljate zunaj in združite koristno s prijetnim.

⇒ vzgoja in izobraževanje – pri nas dajemo velik poudarek vzgoji in kreativnosti otrok, lahko sodelujete, kot organizator in izvajalec kreativnih delavnic ali pa kot animator na rojstnodnevnih zabavah.

⇒ ni pa poskrbljeno samo za otroke, sodelujemo tudi z odraslimi in ostalimi organizacijami v lokalni skupnosti. Tako se lahko, kot prostovoljec vključite tudi na področjih: socialna dejavnost, zdravje, rekreacija in prosti čas itd.

S takšnim načinom sodelovanja naredite nekaj dobrega zase in za ostale, delite svoje znanje, pri tem pa pridobite ogromno izkušenj in povratnih informacij.

Če  vas zanima prostovoljno delo v Zavodu SLOKVA, nas lahko brez skrbi kontaktirate (vse kontaktne podatke najdete tukaj) in dogovorili se bomo za razgovor. 

Pred pričetkom izvajanja prostovoljskega dela, organizacija in prostovoljec/prostovoljka skleneta dogovor o prostovoljskem delu.

V dogovoru je opisano:

→ delo, ki ga bo prostovoljec oz. prostovoljka opravljal/a,

→ časovno obdobje opravljanja prostovoljskega dela,

→ obveznosti prostovoljca/prostovoljke

→ obveznosti organizacije

Prostovoljno delo opravljajo posamezniki različnih starosti, znanj in izkušenj.

Lahko se vključite, kot posameznik ali kot organizacija, ki bo za nas izvajala prostovoljno delo.

Pravilnik prostovoljskem delu na Slokvi