Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Projekti

Projekti

Odgovor na vse višjo brezposelnost in socialno izključenost ter zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja.

Socialna aktivacija: Izkoristi svoj potencial

Čim več oseb pripeljati bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

Učne delavnice

V začetku leta 2018 smo začeli izvajati projekt Učne delavnice. ZRSZ je objavil javno povabilo za izvajanje Učnih delavnic.

Prostovoljstvo

Vsi izvajalci in uporabniki prostovoljskih programov naše organizacije, pri svojem delu spoštujejo in uveljavljajo etična načela.

Pilotni projekt: Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah

PRP RS 2014 – 2020

Pilotni EIP AGRI projekt: Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

PRP RS 2014 – 2020

Pilotni EIP AGRI projekt: Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

PRP RS 2014 – 2020

Mentorske sheme za socialna podjetja: Znanje zaposlenih – ključ do poslovnega uspeha

Namen operacije je preko mentorskega programa uresničevati strategijo diferenciacije, kar pomeni » biti drugačen biti boljši«.

iFarmer – aplikacija za kmetije

Brezplačna inovativna aplikacija namenjena lastnikom kmetij pri vodenju administrativnega dela na kmetiji.

Z opolnomočenjem do novih poslovnih priložnosti

Zavod SLOKVA so. p. bo svoje poslanstvo opravičeval na svojih temeljnih poslovnih področjih, kot so nudenje fleksibilnega …