Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Projekti

Projekti

Odgovor na vse višjo brezposelnost in socialno izključenost ter zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja.

Socialna aktivacija: Izkoristi svoj potencial

Čim več oseb pripeljati bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

Učne delavnice

V začetku leta 2018 smo začeli izvajati projekt Učne delavnice.        

Prostovoljstvo

Vsi izvajalci in uporabniki prostovoljskih programov naše organizacije, pri svojem delu spoštujejo in uveljavljajo etična načela.

Pilotni projekt: Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah

PRP RS 2014 – 2020

Pilotni projekt: Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

PRP RS 2014 – 2020

Pilotni projekt: Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

PRP RS 2014 – 2020

iFarmer – aplikacija za kmetije

Brezplačna inovativna aplikacija namenjena lastnikom kmetij pri vodenju administrativnega dela na kmetiji.

Mentorske sheme za socialna podjetja: Znanje zaposlenih – ključ do poslovnega uspeha

 

Mentorske sheme: Z opolnomočenjem do novih poslovnih priložnosti

Zavod SLOKVA so. p. bo svoje poslanstvo opravičeval na svojih temeljnih poslovnih področjih, kot so nudenje fleksibilnega …  

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Projekt BODI SOC je usmerjen v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za socialna podjetja.

 

»Ženska mora biti lepa!« – preseganje stereotipne identifikacije žensk s telesnim videzom

Namen projekta je razbijati stereotipe o razumevanju ženskega telesa.

Programi za starejše

Delavnice namenjene starejšim v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021.

Lutke iz Slokvine počitniške delavnice

Izvedba 5 brezplačnih lutkovnih delavnic za otroke v mesecu juliju in avgustu 2021. Projektne aktivnosti sofinancira Mestna občina Slovenj Gradec.

Gremo v moje mesto

Na Glavnem trgu ob Venetskem konju bomo izvajali razne kreativne delavnice za otroke