Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Projekti

Projekti

Odgovor na vse višjo brezposelnost in socialno izključenost ter zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja.

Svilena pot –  vzgoja sviloprejke za ohranjanje tradicije in trajnostnega razvoja

ALL4-3D –  Digitalna znanja, vključevanje in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v izobraževanju in poklicnem usposabljanju

Podporno okolje za socialna podjetja

Zagotavljanje podpornega okolja za potencialna in že obstoječa socialna podjetja na območju Koroške.

BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Socialna aktivacija: Izkoristi svoj potencial

Čim več oseb pripeljati bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

Učne delavnice

V začetku leta 2018 smo začeli izvajati projekt Učne delavnice.        

Prostovoljstvo

V register prostovoljskih organizacij smo vpisani že od leta 2014.

»Ženska mora biti lepa!« – preseganje stereotipne identifikacije žensk s telesnim videzom

Mentorske sheme za socialna podjetja: Znanje zaposlenih – ključ do poslovnega uspeha

 

Mentorske sheme: Z opolnomočenjem do novih poslovnih priložnosti

Zavod SLOKVA so. p. bo svoje poslanstvo opravičeval na svojih temeljnih poslovnih področjih, kot so nudenje fleksibilnega …  

Programi za starejše

Delavnice namenjene starejšim v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec.

iFarmer – aplikacija za kmetije

Brezplačna inovativna aplikacija namenjena lastnikom kmetij pri vodenju administrativnega dela na kmetiji.

PRP RS 2014-2020 DO 2022

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020)