Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Izražanje kulture skozi glasbo

Izražanje kulture skozi glasbo

S programom medgeneracijskega druženja se želimo vključevati v dogajanje lokalne skupnosti in se učiti preko izkušenj, znanj in spretnosti starejših. Delavnica je bila osredotočena na glasbene karakteristike slovenske ljudske pesemske in instrumentalne tradicije. Predstavljeni so nekateri načini petja v slovenski ljudski vokalni tradiciji, glasbene karakteristike večglasnega petja, instrumentalne godčevske zasedbe in druge oblike ljudske instrumentalne glasbe in življenje ter perspektive slovenske ljudske glasbe v današnjem času. Zanimalo nas je kako ohranjati ljudsko kulturo in jo približati mladim, ki jo večinoma sploh ne poznajo. S tem namenom smo se družili z ljudskimi pevkami Lastovke, ki so predstavile nekaj ljudskih pesmi. Ker pa so rade aktivne, so se nam pridružile pri delavnici Aktivno staranje in veselo sodelovale pri izvajanju telovadbe za starejše.