Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

ALL4-3D

ALL4-3D –  Digitalna znanja, vključevanje in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v izobraževanju in poklicnem usposabljanju


Naslov projekta: DIGITALNA ZNANJA, VKLJUČEVANJE IN VSTOP INVALIDNIH OSEB NA TRG DELA PREKO 3D TEHNOLOGIJ V IZOBRAŽEVANJU IN POKLICNEM USPOSABLJANJU

Angleški naslov: DIGITAL UPSKILLING, INCLUSION AND ACCESS OF DISABLED PEOPLE IN THE LABOUR MARKET THROUGH 3D TECHNOLOGIES IN VET

Akronim projekta: ALL4-3D

Trajanje projekta: 1.5.2023 – 31.7.2024

Prijavitelj (vodilni partner): Center ponovne uporabe, d.o.o. so.p., Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

Skupni proračun projekta: 60.000,00€

Opis projekta:

ALL4-3D spodbuja socialno vključevanje invalidnih oseb, ki želijo nadgraditi in obogatiti poklicno usposabljanje, katero jim je ponujeno z uvedbo 3D tehnologij v skladu s potrebami digitaliziranega trga dela, za namen obogatitve njihovega potenciala za zaposlitev. Zaradi epidemije COVID-19 so bile invalidne osebe prizadete zaradi številnih izzivov, s katerimi se srečujejo, vključno z diskriminacijo na trgu dela.

Projekt torej obravnava 3 glavne prioritete:

 1. Vključevanje in raznolikost
 2. Prispevanje k inovacijam v izobraževanju in poklicnem usposabljanju
 3. Prilagajanje izobraževanja in poklicnega usposabljanja potrebam na trgu dela

Nadgrajuje zagotavljanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja invalidnih oseb, zaradi česar je bolj pomembno za sedanje in prihodnje potrebe gospodarstva in družbe ob upoštevanju zahtev po digitalnih spretnostih in dvigu socialnega podjetništva za bolj zelen ekosistem.

Uvedene bodo nove spretnosti, ki bodo prispevale k povezovanju socialnih in digitalnih inovacij za trajnostni razvoj.

Partnerji projekta:

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Ciper

SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p.

Cilji:

 1. Okrepiti poklicne profile odraslih ali drugih strokovnjakov v VET, ki delajo z invalidnimi osebami preko digitalnega-3D modeliranja, oblikovanja in tiskanja (3D-M-P) kompetenc, povezanih s socialnim podjetništvom, znanj in spretnosti, ki temeljijo na celovitem postopku ocenjevanja po ekološkem sistemu mikro-poverilnice
 2. Obogatiti tečaje in gradivo organizacij VET z uvedbo tečajev 3D-M-P v svoje programe v skladu s potrebami trga dela
 3. Nadgraditi ključne kompetence invalidnih oseb s pridobivanjem 3D-M-P spretnosti in spodbujanje njihovega dostopa, vključevanje in sodelovanje za boljšo poklicno usmerjenost
 4. Spodbujanje 3D-M-P kot sredstvo za okolju prijazne pristope (npr. uporaba biorazgradljivega materiala, recikliranje, ponovna uporaba in zmanjšanje odpadkov), ki jih je treba izkoriščati kot del socialnih in digitalnih inovacij za trajnostni razvoj npr. izdelava pripomočkov za invalidne osebe, itd., ki se prodajajo kot del poslovnega načrta

Aktivnosti:

 1. Vodenje projekta in spremljanje kakovosti
 2. Razvoj kompleta orodij ALL4-3D za inštruktorje/trenerje VET
 3. Vzpostavitev laboratorijev ALL4-3D za pridobivanje znanj in spretnosti
 4. Strategija diseminacije in koriščenja ALL4-3D

Pričakovani rezultati:

Komplet orodij ALL4-3D, ki vključuje:
→Paket za profesionalni razvoj za inštruktorje
→Priročnik s smernicami in praktičnimi primeri za raziskovanje 3D-M-P v kombinaciji z realnimi problemi za reševanje
Spletna platforma ALL4-3D, ki vključuje:
→Razdelek e-učenja
→E-ocenjevanje za potrditev novih znanj
→E-skupnost z udeleženci in strokovnjaki za izmenjavo znanj in izdelkov
→E-razstavni prostor, kjer lahko partnerji, udeleženci in inštruktorji VET predstavijo svoje izdelke
Vzpostavitev laboratorijev ALL4-3D, kjer bo vse navedeno zagotovljeno in promovirano ciljni skupini ter naprej izrabljeno s prenosljivostjo.

SESTANKI in SREČANJA PARTNERJEV

Sestanek konzorcija 7. 6. 2023


Partnerji projekta smo v sredo 7.junij 2023 izvedli online srečanje za namene tekočega spremljanja aktivnosti, med drugim tudi podrobnosti Kick-off sestanka, katerega bomo izvedli prihodnji mesec.
Ogledali smo si tudi strukturo za pripravo posameznih modulov, katero je pripravil naš partner iz Cipra- A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd.

Section 2

This is a text block. Click the edit button to change this text.