Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

ALL4-3D

ALL4-3D –  Digitalna znanja, vključevanje in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v izobraževanju in poklicnem usposabljanju


Naslov projekta: DIGITALNA ZNANJA, VKLJUČEVANJE IN VSTOP INVALIDNIH OSEB NA TRG DELA PREKO 3D TEHNOLOGIJ V IZOBRAŽEVANJU IN POKLICNEM USPOSABLJANJU

Angleški naslov: DIGITAL UPSKILLING, INCLUSION AND ACCESS OF DISABLED PEOPLE IN THE LABOUR MARKET THROUGH 3D TECHNOLOGIES IN VET

Akronim projekta: ALL4-3D

Trajanje projekta: 1.5.2023 – 31.7.2024

Prijavitelj (vodilni partner): Center ponovne uporabe, d.o.o. so.p., Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

Skupni proračun projekta: 60.000,00€

Opis projekta:

ALL4-3D spodbuja socialno vključevanje invalidnih oseb, ki želijo nadgraditi in obogatiti poklicno usposabljanje, katero jim je ponujeno z uvedbo 3D tehnologij v skladu s potrebami digitaliziranega trga dela, za namen obogatitve njihovega potenciala za zaposlitev. Zaradi epidemije COVID-19 so bile invalidne osebe prizadete zaradi številnih izzivov, s katerimi se srečujejo, vključno z diskriminacijo na trgu dela.

Projekt torej obravnava 3 glavne prioritete:

 1. Vključevanje in raznolikost
 2. Prispevanje k inovacijam v izobraževanju in poklicnem usposabljanju
 3. Prilagajanje izobraževanja in poklicnega usposabljanja potrebam na trgu dela

Nadgrajuje zagotavljanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja invalidnih oseb, zaradi česar je bolj pomembno za sedanje in prihodnje potrebe gospodarstva in družbe ob upoštevanju zahtev po digitalnih spretnostih in dvigu socialnega podjetništva za bolj zelen ekosistem.

Uvedene bodo nove spretnosti, ki bodo prispevale k povezovanju socialnih in digitalnih inovacij za trajnostni razvoj.

Partnerji projekta:

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Ciper

SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p.

Cilji:

 1. Okrepiti poklicne profile odraslih ali drugih strokovnjakov v VET, ki delajo z invalidnimi osebami preko digitalnega-3D modeliranja, oblikovanja in tiskanja (3D-M-P) kompetenc, povezanih s socialnim podjetništvom, znanj in spretnosti, ki temeljijo na celovitem postopku ocenjevanja po ekološkem sistemu mikro-poverilnice
 2. Obogatiti tečaje in gradivo organizacij VET z uvedbo tečajev 3D-M-P v svoje programe v skladu s potrebami trga dela
 3. Nadgraditi ključne kompetence invalidnih oseb s pridobivanjem 3D-M-P spretnosti in spodbujanje njihovega dostopa, vključevanje in sodelovanje za boljšo poklicno usmerjenost
 4. Spodbujanje 3D-M-P kot sredstvo za okolju prijazne pristope (npr. uporaba biorazgradljivega materiala, recikliranje, ponovna uporaba in zmanjšanje odpadkov), ki jih je treba izkoriščati kot del socialnih in digitalnih inovacij za trajnostni razvoj npr. izdelava pripomočkov za invalidne osebe, itd., ki se prodajajo kot del poslovnega načrta

Aktivnosti:

 1. Vodenje projekta in spremljanje kakovosti
 2. Razvoj kompleta orodij ALL4-3D za inštruktorje/trenerje VET
 3. Vzpostavitev laboratorijev ALL4-3D za pridobivanje znanj in spretnosti
 4. Strategija diseminacije in koriščenja ALL4-3D

Pričakovani rezultati:

Komplet orodij ALL4-3D, ki vključuje:
→Paket za profesionalni razvoj za inštruktorje
→Priročnik s smernicami in praktičnimi primeri za raziskovanje 3D-M-P v kombinaciji z realnimi problemi za reševanje
Spletna platforma ALL4-3D, ki vključuje:
→Razdelek e-učenja
→E-ocenjevanje za potrditev novih znanj
→E-skupnost z udeleženci in strokovnjaki za izmenjavo znanj in izdelkov
→E-razstavni prostor, kjer lahko partnerji, udeleženci in inštruktorji VET predstavijo svoje izdelke
Vzpostavitev laboratorijev ALL4-3D, kjer bo vse navedeno zagotovljeno in promovirano ciljni skupini ter naprej izrabljeno s prenosljivostjo.

SESTANKI in SREČANJA PARTNERJEV

Sestanek konzorcija 7. 6. 2023


Partnerji projekta smo v sredo 7.junij 2023 izvedli online srečanje za namene tekočega spremljanja aktivnosti, med drugim tudi podrobnosti Kick-off sestanka, katerega bomo izvedli prihodnji mesec.
Ogledali smo si tudi strukturo za pripravo posameznih modulov, katero je pripravil naš partner iz Cipra- A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd.

Aktivnosti projekta 23. 6. 2023


V okviru projekta ALL4-3D – Digitalno usposabljanje, vključitev in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v poklicne usposabljanju, smo včeraj, 22.junija 2023 izvedli sestanek za namen spremljanja projekta z nacionalno agencijo CMEPIUS. Kot vodilni partner je CPU predstavil cilje in predvidene rezultate projekta ter na kratko opredelil aktivnosti. Prediskutirali smo projektne elemente, ki smo jih pripravili do sedaj ter tudi navedli, da se aktivno pripravljamo na Kick-off sestanek, ki bo prihodnji mesec.
Spremljajte nas, da ne zamudite prihajajočih aktivnosti.

Dvodnevni dogodek  11. 7. (Kick off sestanek) in 12. 7. 2023 


V okviru izvajanja projekta smo 11. in 12. 7. gostili projektnega partnerja iz 🇨🇾Cipra Emphasyscentre.

Dvodnevni dogodek se je pričel s kick-off sestankom projektnega partnerstva naslednji dan pa smo sodelovali še na praktični delavnici 3D tiska v Ormožu.


Interni sestanek 17. 8. 2023


V okviru projekta All43D – Digital upskilling, inclusion and access of disabled people in the labour market through 3D-technologies in VET’ smo, 17.8.2023 izvedli interni sestanek za namene tekočega spremljanja aktivnosti.
Prediskutirali smo tudi pripravo priročnika, ki bo vseboval smernice za učenje, namenjene inštruktorjem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki delajo z invalidnimi osebami.

Prisotni na sestanku:
CPU, d.o.o., so.p.
Zavod Slokva, so.p.


Sestanek konzorcija september 2023


Konzorcij projekta All43D se je v začetku tedna sestal preko online srečanja.

Srečanja smo se udeležili vsi projektni partnerji: CPU, d. o. o., so. p., Emphasys Centre in Zavod Slokva, so.p.
Pregledali smo napredek posameznih aktivnosti, določili roke za njihovo izvedbo ter dorekli vsebino promocijskega videoposnetka, s katerim bomo prikazali projekt in njegove cilje.

🇪🇺Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije v okviru programa Erasmus+.


Maribor, oktober 2023

Poročamo o uspešnem sestanku projekta All4 3D pri našem pridruženem partnerju, Center Gustava Šiliha v Mariboru, kjer je sodeloval Zavod Slokva (partner) in vodilni partner projekta CPU.
Zakaj je ta projekt pomemben za mlade? Ker jim odpira vrata v svet 3D-tehnologij, kjer lahko izrazijo svojo ustvarjalnost in razvijejo svoje veščine za prihodnost!


Sestanek konzorcija, oktober

Zoom, 30. oktober 2023

Danes se je sestal konzorcij projekta All43D preko online srečanja.
Srečanja smo se udeležili vsi projektni partnerji: CPU, d. o. o., so. p., Emphasys Centre in Zavod Slokva, so.p.
Pregledali smo napredek posameznih aktivnosti in določili roke za njihovo izvedbo.


Sestanek konzorcija, februar 2024

Zoom, 13. februar 2024

Konzorcij projekta All43D se je danes sestal preko online srečanja. Srečanja smo se udeležili vsi projektni partnerji: CPU, d. o. o., so. p., Emphasys Centre in Zavod Slokva, so.p.
Pregledali smo napredek posameznih aktivnosti in določili roke za njihovo končno izvedbo.


Sestanek konzorcija, marec 2024

12. marec 2024

Danes smo imeli sestanek s celotnim konzorcijem projekta ALL4-3D – Digitalna znanja, vključevanje in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v izobraževanju in poklicnem usposabljanju!
Skupaj smo pregledali potek našega projekta, ki se osredotoča na vključevanje in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v izobraževanju in poklicnem usposabljanju.
🤗Veselimo se nadaljnjega dela in ustvarjanja pozitivnih sprememb!

USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

29. 1.  je na Ozara d. o. o. v Slovenj Gradcu v okviru projekta ALL4-3D – Digitalno usposabljanje, vključevanje in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v poklicnem izobraževanju in usposabljanju potekala delavnica.

Udeleženci so spoznavali tehnologijo 3D tiska. Navdušeno so poskusili čokolado, ki so si jo natisnili sami.

Vabilo: ALL4-3D_vabilo_usposabljanje Ozara sg

Foto utrinki:


Maribor 7. februar 2024

V okviru izvajanja projekta še naprej potekajo aktivnosti usposabljanja.

Danes so spoznavali tehnologijo 3D tiska strokovni delavci in uporabniki Ozara d. o. o v Mariboru.


Ptuj, 20. marec 2024

Danes smo imeli čudovit dan pri Društvu Sožitje Ptuj!

V okviru našega projekta All43D smo imeli priložnost predstaviti čudovit svet 3D tehnologije tako zaposlenim kot tudi udeležencem društva. Navdušeni smo nad njihovim odzivom in zanimanjem za inovacije!
Največje presenečenje pa je bila nedvomno 3D natisnjena čokolada, ki je očarala vse prisotne in jih razvajala s sladkimi užitki.
Hvala vsem za super dan in neprecenljive trenutke, ki jih delimo skupaj! 💙
Sofinancer: Erasmus+

Partnerstvo: CPU Ormož, d. o. o., so. p., Zavod Slokva, so.p., Emphasys Centre