Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Nacionalni teden prostovoljstva 2020

NACIONALNI TEDEN PROSTOVOLJSTVA 2020

(25. do 31. maj 2020)


Slovenska filantropija med 25. in 31. majem 2020 že tradicionalno organizira 21. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje.

»V Sloveniji se lahko pohvalimo, da znamo stopiti skupaj, ko je potrebno, še posebej v vlogi prostovoljcev. Tudi izjemne razmere, kot smo jih živeli v preteklih treh mesecih, so lažje premagljive, če se v pomoč ljudem in državnim institucijam vključijo prostovoljci. Na ta način se lahko hitreje in učinkoviteje poskrbi za najranljivejše, zato je pomembno, da država prostovoljstvo podpira in ceni. Prostovoljke in prostovoljci povezani v nevladnih prostovoljskih organizacijah skrbijo za pestrost življenja v skupnosti, so velikokrat prvi, ki opozorijo na nepravilnosti v družbi, nudijo dodatno asistenco najranljivejšim prebivalcem, skrbijo za okolje, za široko mrežo športnih aktivnosti za vse generacije, za ohranjanje tradicije, za raznolikost kulturne ponudbe, vzpostavljajo nove povezave in iščejo alternativne rešitve in z vsem tem predstavljajo vezivo med ljudmi in varnost za vsakega, ki se znajde v stiski. Modra država/skupnost podpira prostovoljstvo na način zagotavljanja sredstev za delo prostovoljskih organizacij, za vzpodbujanje solidarnosti in medsebojnega povezovanja in za ustvarjanje razmer, ki omogočajo ljudem vseh generacij vključevanje v prostovoljstvo.« ­- Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije

Na Veseli dan prostovoljstva, 27. maja 2020, ste od prostovoljcev lahko prejeli časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame, ki so ga med 10. in 12. uro delili po večjih krajih v Sloveniji. V njem lahko berete številne prostovoljke in prostovoljce, spoznate njihove izkušnje, različna področja prostovoljstva ter prostovoljske organizacije.

Nacionalni teden prostovoljstva 2020


 

Veseli dan prostovoljstva na Slokvi.

Naši pridni in vestni prostovoljci so v mestnem jedru mesta Slovenj Gradec od 10:00-12:00 delili časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame. Tokrat je vse skupaj potekalo na malce drugačen način, saj smo se vsi morali prilagoditi trenutnim epidemiološkim razmeram. Vsi prostovoljci so prejeli zaščitno masko in rokavice. V spodnji galeriji si lahko ogledate nekaj utrinkov, kako je potekalo raznašanje.

Hvala vsem za sodelovanje, hvala filantropija.org in prostovoljstvo.org za izkazano zaupanje, hvala tudi vsem, ki ste sprejeli časopis. Obilo užitka in navdiha ob branju.