Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Program razvoja podeželja 2014-2020 do 2022

Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2014-2020 do 2022

Skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

AKTUALNI PROJEKTI

Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja

PRP RS 2014 – 2020 do 2022

DiAgTech4Climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologijPRP RS 2014 – 2020 DO 2022

Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane

PRP RS 2014 – 2020 DO 2022

Visokostorilna in trajnostna pridelava lupinarjev – ViTraLup

PRP RS 2014 – 2020 DO 2022

Obogatena resničnost v pridelavi sadja in zelenjave – sadjAR

PRP RS 2014 – 2020 DO 2022

Pilotni projekt: Povezovalno trženjski center za zelišča

PRP RS 2014 – 2020 DO 2022

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Pilotni projekt: Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah

PRP RS 2014 – 2020

Pilotni projekt: Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

PRP RS 2014 – 2020

Pilotni projekt: Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

PRP RS 2014 – 2020