Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij

DiAgTech4Climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij

Zavod SLOKVA, so. p. je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020.

POVEZAVE

 1. SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
 2. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 DO 2022
 3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
 4. EVROPSKA KOMISIJA

 


Naslov projekta: DiAgTech4Climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij

Angleški naslov: DiAgTech4Climate – Confronting climate changes in support of digital technologies

Akronim projekta: DiAgTech4Climate

Podukrep: 16.5


1. Predstavitev projekta:

Prihodnosti kmetijskih gospodarstev bo brez dvoma vsebovalo digitalizacijo, vpeljavo senzorskih tehnologij in izvajanje ukrepov na podlagi oddaljenega zaznavanja. S projektnim predlogom predlagamo približevanje in uporabo digitalnih tehnologij na malih in srednje velikih kmetijskih organizacijah. Uporaba dostopnih digitalnih tehnologij lahko občutno izboljša delovanje kmetij in prispeva k ohranjanju okolja. Predlagamo uporabo satelitskih posnetkov in senzorskih omrežij za namen spremljanja stanja kmetijskih površin s katerimi lahko kmetje sprejemajo akcije ter optimirajo stroške in hkrati pripomorejo k ohranjanju okolja. V primeru predvidljivih posledic, kot je primer pozebe, želimo z dostopno tehnologijo in senzorskimi sistemi ukrepati.

2. Cilji in namen projekta:

Cilji projekta je pregled obstoječih storitev/ponudnikov in njihovo uporabnost platform, ki vključujejo satelitske in vremenske podatke ter analizo uporabnosti podatkov za kmete. Poleg tega bomo preučili možnosti nadgradenj z naprednimi geoprostorskimi analizami, ki vključujejo zgodnje opozarjanje na pomanjkanje hranil in optimizacijo (kaj), čas (kdaj), umestitev (kje) in količina (koliko) gnojila. S pomočjo metod strojnega učenje, digitalnih dvojčkov, umetne inteligence bomo poskušali lokalizirati vnose, določiti ustrezne in pravočasne odločitve upravljanja, ter določiti delovna opravila ob ustreznem času. Vse te tehnologije pa posredno ponujajo tudi možnost nadgradnje običajnih načinov kmetovanja v smislu ohranjanja narave, zaščite vodovarstvenih in zavarovanih območij in drugo.

Poleg tega bomo za prilagajanje na podnebne spremembe v kmetijstvu opravili pregled obstoječih praks in tehnologij za ogrevanje in spremljanje stanja s pomočjo senzorskih sistemov, analizirali dovajanje toplote v nasad, analizirali ustrezne razporeditve tehnologije in preučili možnosti tehnologij za avtomatski vklopa/izklopa sistemov ob padcu temperature na kritično vrednost. Zbrane rezultate bomo ovrednotili, jih v obliki prostega dostopa preko spletnih strani ponudili širši javnosti ter ob podpori strokovnega osebja iz področja novih tehnologij prenesli v kmetijstvu.

Poleg izvajanja praktičnih operacij tega projekta smo si zadali spremljanje odzivov in rezultatov kmetov na podlagi njihovih dejanskih potreb ter beleženj. Kmetom želimo približati uporabo satelitskih posnetkov, podatkov in platform ter predstaviti načine soočenja s podnebnimi spremembami oziroma pozebo.

Namen projekta je preučitev vloge novih tehnologij oziroma digitalizacije k prispevanju k bolj vključujočim in trajnostnim prehranskim sistemom. Poleg tega želimo iz praktičnega vidika dokazati, da upravljanje s satelitskimi podatki in senzorskimi sistemi skupaj z umetno inteligenco, močno vpliva na trajnost kmetijstva in da lahko pripomoremo k soočanju z okoljskimi izzivi v pridelavi hrane.

Naš namen je zavzemanje in stremenje k izvajanju ustreznih pristopov, k efektivnemu povezovanju, ustreznemu odzivanju glede na potrebe, usposabljanju in prenosu tehnoloških ter strokovnih relevantnih znanj, ki bodo pripomogla k učinkovitejšemu razvoju na ravni posameznikov, kmetij in na splošno k trajnostnemu razvoju. Izvedeni pristopi bodo poleg fokusa na optimizacijo in povečevanje učinkovitosti osredotočeni k razvoju rešitev, ki so namenjeni zmanjševanju negativnih vplivov.

3. Pričakovani ključni rezultati:

 • Pregled stanja tehnike na področju digitalnih dvojčkov v kmetijstvu.
 • Pregled stanja tehnike na področju uporabe satelitskih posnetkov v kmetijstvu.
 • Pregled stanja tehnike na področju izvajanja ukrepov za preprečevanje pozebe v kmetijstvu.
 • Vpogled v dejansko stanje s pomočjo anketnih vprašalnikov.
 • Analiza dejanskega problema.
 • Odkritje in približanje najustreznejših tehnologij kmete glede prilagoditve na podnebne spremembe.
 • Uporabna praktična priporočila za soočenje s spomladansko pozebo s pomočjo naprednih tehnologij.
 • Prenos znanja svetovalcem, učiteljem, študentom, vladnim in nevladnim ustanovam.
 • Vrednotenje rezultatov.
 • Odkritje najustreznejših tehnologij za kmete glede prilagoditve na podnebne spremembe.
 • Uporabna praktična priporočila za napredne geoprostorske analize.
 • Testirane in uvedene digitalne tehnologije za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe v kmetijstvu.
 • Izvedenih 5 praktičnih preizkusov v okviru katerih bomo razvite rešitve uvajali v kmetijsko prakso.
 • Demonstracija pridobljenega znanja za kmetijska gospodarstva.
 • Razširitev obstoječega znanja za soočenje in blaženje podnebnih sprememb.
 • Izvedena predavanja in usposabljanja.

Člani partnerstva:

– SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p. (www.slokva.si)

– Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (http://www.fkbv.um.si/)

– AMPS Peter Lepej s. p.

– Okoljsko raziskovalni zavod (https://www.orz.si/)

Šolski center Šentjur (https://sc-s.si/joomla/)

– Sadjarstvo SLOM, d. o. o.

– Kmetija Špec

– Kmetija Zobec

– Kmetija Klančnik

– Kmetija Rajh


Trajanje projekta: Od 18. 5. 2022 do 19. 5. 2025

Vrednost projekta: 280.567,66 eur

Financerji projekta: 89,90 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 10,21 % je lastni vložek partnerjev.

Podukrep: 16.5


 

AKTIVNOSTI in SESTANKI PARTNERSTVA

1. SESTANEK KONZORCIJA

Slovenj Gradec, 9. 6. 2022

Na sedežu vodilnega partnerja Zavod SLOKVA, so. p. je potekal kick-off sestanek celotnega konzorcija z namenom predstavitev vsebin ter aktivnosti v okviru projekta.


2. SESTANKI OŽJE PROJEKTNE SKUPINE

Ožja projektna skupina v projektu EIP Diagtech4climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij se tedensko srečuje.  Aktivnosti tečejo po predvidenem planu.

Na zadnjem sestanku v petek 2.12.2022 smo potrdili koncept ventilatorskega sistema za preprečevanje pozebe (priložena skica).


 

60. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM V GORNJI RADGONI

60. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM V GORJI RADGONI


Od 20. – 25. 8. 2022. je potekal  60. MEDNARODNI KMETIJSKI-ŽIVLSKI SEJEM v Gornji Radgoni.

Raziskovalna ekipa partnerja v projektu Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru je na sejmu predstavljala projekt in obiskovalce seznanila o namenu projekta in rezultatih ter o vseh prihajajočih dogodkih za širšo javnost na katerih bomo ta projektna znanja prenašali širše.

ANKETA

V okviru projekta izvajamo ANKETO na temo novih tehnologij in podnebnih sprememb v kmetijstvu.

Nagovoriti želimo predvsem lastnike kmetijskih gospodarstev oz. tam zaposlene, člane KMG.
Odgovori nam bodo zelo koristili pri poglobljeni analizi stanja, vpeljavi senzorskih tehnologij in pri izvajanju ukrepov na podlagi oddaljenega zaznavanja, s katerimi bomo pripomogli k soočenju in blaženju podnebnih sprememb v kmetijstvu.
Hvala vsem, ki si boste vzeli čas in odgovorili na vprašanja.
Povezava do ankete  → https://1ka.arnes.si/a/36bd7594
ali

skenirate spodnjo QR kodo.

DOGODEK EVROPSKEGA PARTNERSTVA ZA INOVACIJE - EIP

28. in 29. novembra bo v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije potekal dvodnevni 37. Tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP.

Letošnji dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP bo potekal v torek, 29. 11. 2022 v hibridni obliki v Festivalni dvorani na Bledu in s spletnim prenosom v živo.

Zavod SLOKVA so. p. bo predstavil projekt Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja in projekt DiAgTech4Climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij.

Program


Predstavitveni poster projekta za Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP37.  Tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

Bled, 29. november 2022


Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP 2022 je potekal skupaj s posvetom Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Na dogodku so bili predstavljeni novi projekti, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer prilagoditev pridelave poljščin na podnebne spremembe, trajnostne kmetijske prakse na priobalnih pasovih površinskih voda in trajnostno varstvo rastlin.
Vodilni partner Zavod Slokva, so. p. (vodja projektov Alenka Berložnik) je tokrat predstavila dva aktualna projekta:
⇒ Diagtech4climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij
in
⇒ UV4plants – Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja.

Več o samem dogodku (projekti, program in gradivo predstavitev): DOGODEK EIP11 NOVIH EIP PROJEKTOV.

Na voljo je tudi posnetek:

Predstavitev projekta DiAgTech4Climate se prične pri  3:43:08

PREDAVANJA IN DELAVNICE VLETU 2023

 1. 5. 3. 2023

Strokovni dogodek

Naslov predavanja: Izzivi in priložnosti daljinskega in bližnjega zaznavanja v kmetijstvu


2. 29. 8. 2023

Predavanje Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na javnem dogodku (sejem AGRA Gornja Radgona)

Naslov predavanja: Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij: Uporaba daljinskega in bližnjega zaznavanja v kmetijstvu.


3. 28.9.2023

Predavanje Zavoda SLOKVA, so. p. za KMG (kmetijska gospodarstva) z naslovom Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij


 

PRAKTIČNI PREIZKUSI

Praktični preizkusi v letu 2023:

Kmetija Rajh: IR žarnice in grelni kabli, kultura jablana

Opravili smo podrobne analize podatkov, ki smo jih tekom izvajanja praktičnega preizkusa merili z senzorskimi postajami LoraWAN.


Kmetija Zobec: Grelni kabli, kultura vinska trta


3. 3. 2023  dogodek na kmetiji Rajh – prenos znanj na celoten konzorcij v okviru aktivnosti izvajanja praktičnih preizkusov.

PREDAVANJA IN DELAVNICE V LETU 2024

1. srečanje 25.1.2024:

Usposabljanje KMG na področju digitalizacije v kmetijstvu za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z namenom zvišati njihovo usposobljenost za učinkovitejše soočanje s podnebnimi spremembami.

Vabilo: vabilo usposabljanje za KMG_

Foto utrinki: