Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

O nas

Zavod Slokva

Odgovor na vse višjo brezposelnost in socialno izključenost ter zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja.

Na hitro

Kdo smo

Gre za socialno podjetje tipa B s sedežem na Podgorski cesti 2 v Slovenj Gradcu.

Nastalo je kot odgovor na vse višjo brezposelnost in socialno izključenost ter zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja.
Kot socialno podjetje smo se v celoti zavezali k izpolnjevanju vseh obveznosti in spoštovanju načel socialnega podjetništva (4. člen ZSOCP):

  • Nismo usmerjeni k delitvi dobička.
  • Presežka prihodkov nad odhodki ne bomo delili, temveč ga bomo vlagali v razvoj in odpiranje novih delovnih mest.
  • Zaposlovali bomo ljudi iz najbolj ranljivih skupin in se trudili ohranjati zaposlitve.
  • Opravljali bomo dejavnosti v javnem interesu in pri svojem delovanju dosegali družbeno koristne cilje.
  • Krepili bomo družbeno odgovornost in solidarnost, skrbeli za zdravo in boljše življenje ljudi, urejeno okolje in trajnostni razvoj.
  • Vse naše dosedanje delo smo in bomo ustanoviteljice zavoda opravljale prostovoljno.

Povečujemo trend povpraševanja in ponudbe po lokalnih in ekoloških živilih na Koroškem in širše ter tako povezujemo pridelovalce in potrošnike.

Z distribucijo ekoloških in lokalnih zabojčkov hrane kmetom pomagamo pri trženju tržnih viškov kmetij.

Nudimo pomoč pri delu na kmetijah, urejamo javne površine in opravljamo druga dela v dogovoru z MO SG in ostalimi institucijami.

Verjamemo v uspeh, smo pozitivno naravnani in pripravljeni trdo delati.

Kako do nas

Ustvarjamo lepšo prihodnost,
predvsem pa zdravo in kakovostno
življenje mnogih ljudi.