Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Za odrasle

Aktivnosti za odrasle


Pri nas izvajamo tudi različne aktivnosti v katere se lahko vključijo odrasli.

Socialna aktivacija albansko govorečih žensk

Zaradi splošnega javnega interesa po integraciji in asimilaciji albansko govorečih priseljencev nudimo ranljivi skupini pomoč pri učenju slovenskega jezika. 

Aktivno staranje

Pri nas skrbimo tudi za starejše. Vključujemo jih v programe telesnih aktivnosti. 

Izražanje kulture skozi glasbo

S programom medgeneracijskega druženja se želimo vključevati v dogajanje lokalne skupnosti in se učiti preko izkušenj, znanj in spretnosti starejših.

Ustvarjalne delavnice za starejše

Ustvarjalne delavnice za starejše. Z delavnicami starejše vključujemo v programe družbenega, socialnega in kulturnega področja.

Z medkulturnim sodelovanjem ustvarjamo dodano vrednost

Eden izmed naših ciljev je medkulturno sodelovanje. V našem okolju je veliko družin, ki so se preselili iz drugih držav (Kosovo, Bosna, ipd.), predvsem gre za albanski narod. Zato smo pričeli z izvajanjem delavnic z namenom, da drugi narodi spoznajo slovensko kulturo, običaje.