Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Socialna aktivacija: Izkoristi svoj potencial

IZKORISTI SVOJ POTENCIAL – PROJEKT V SKLOPU SOCIALNE AKTIVACIJE


PROJEKT SMO  30. 9.  2022 ZAKLJUČILI.

V  spodnjem video posnetku vam predstavljamo pregled 3 letne izvedbe petih programov (na dveh lokacijah), statistične podatke in naše številne raznolike aktivnosti.
Hvala vsem,  ki ste sodelovali z nami, nas podpirali in verjeli v naše delo.
Uživajte ob ogledu.


Socialna aktivacija – Kaj je to?

Programi socialne aktivacije so del pilotnega projekta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada.

Program socialne aktivacije teče že od leta 2017, z namenom opolnomočenja ranljivih oseb, osvajanja novih in nadgradnje njihovih obstoječih kompetenc ter omogočanja ponovne vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti. Ob tem pa čim več oseb pripeljati bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

Zakaj je naš projekt poseben?

V Zavodu Slokva verjamemo, da vsakdo v sebi skriva nekaj posebnega, nekaj več – potencial, ki ga lahko razvije in uporabi v svoje dobro ter v dobro družbe kot celote. Ko posameznik najde svoj potencial in ga poveže s svojimi željami, je njegova delovna produktivnost večja kot sicer.

»Izberi zaposlitev, ki jo imaš rad, in
niti dneva ti ne bo treba delati.«
Konfucij

S projektom »Izkoristi svoj potencial« stremimo k temu, da s skupinskim delom in posluhom za potrebe posameznika ter nudenjem strokovnega znanja na področjih osebnostnega in kariernega razvoja, pri vključenih uporabnikih prepoznamo (skriti?) potencial, jih opolnomočimo, da bodo v življenju samostojnejši in samoiniciativnejši ter jih približamo zaposlitvi.

Cilji

Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne skupine za približevanje trgu dela.

To pomeni, da bodo udeleženci prek predavanj, delavnic in sodelovanja z lokalnim okoljem:

 • pilili komunikacijske veščine,
 • spoznavali pomen funkcionalnega izražanja in spoprijemanja s čustvi,
 • usvojili strategije za uspešno reševanje konfliktov,
 • nadgrajevali računalniška in druga znanja,
 • prepoznavali svoja močna področja ter premoščali ovire na poti do zastavljenih ciljev,
 • širili socialno mrežo,
 • razvijali socialne veščine in spretnosti,
 • pridobivali praktične izkušnje na trgu dela,
 •  iz sebe in lastnih izkušenj, opremljeni z novimi znanji in podporo, črpali moč za aktiven pristop k soočanju s trenutno življenjsko situacijo.

Kdo se lahko vključi? 

Ciljna skupina so polnoletne osebe s slovenskim državljanstvom ali dovoljenjem za stalno bivanje IN so:

 • prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • na podlagi ZUTD vpisani v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisani v evidenco začasno nezaposljivih oseb ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Trajanje programa

Trajanje enega programa je 6 mesecev. V projektnem obdobju 2019-2022 se bo izvedlo pet  programov socialne aktivacije, z vključitvijo 150 oseb iz ciljne skupine (15 oseb/izvedbo na lokaciji).

Lokacija izvajanja programa

Projekt se izvaja na dveh lokacijah:

 • SLOVENJ GRADEC (Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec)
 • za občine: Mislinja, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem

 

 • RADLJE OB DRAVI (Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi)
 • za občine: Dravograd, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Podvelka

Vsebinski sklopi 

Vsebine v programu so zasnovane po modulih in se razlikujejo po trajanju in vsebinah.

 • Modul I/uvodni modul:  trajanje en mesec po 4 ure na dan/3 dni v tednu in ena ura na teden individualno;
 • Modul II/izvedbeni modul: trajanje 4 mesece po 6 ur na dan in ena ura na teden individualno  (od tega najmanj 288 ur praktičnega usposabljanja);
 • Modul III/izhodni modul: en mesec po 4 ure na dan/3dni v tednu in ena ura na teden individualno

 Ugodnosti za udeležence

 • prostovoljna vključitev v program
 • vključena oseba ne izgubi statusa, ki ga je imela pred vključitvijo v program
 • tedensko izplačilo denarne nagrade, stroškov prevoza in stroškov za prehrano

Vse aktivnosti udeležencev obeh skupin (Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi) lahko spremljate na naši Facebook strani.


 

 

Kontaktne informacije:

Alenka Berložnik, vodja programa
tel.: 031 345 095
e-pošta: alenka.berloznik@slokva.si

Nina Bandalo in Nusmira Perenda, strokovni delavki v programu na lokaciji  Slovenj Gradec 
tel.: 040 876 053
e-pošta: nina.bandalo@slokva.si, nusmira.perenda@slokva.si

Anja Kralj in Mateja Sinreih, strokovni delavki v programu na lokaciji Radlje ob Dravi
e-pošta: mateja.sinreih@slokva.si, anja.kralj@slokva.si

tel.: 040 876 052

Kontaktne informacije v zvezi z vključevanjem in pilotnim projektom širše:

Barbara Lipnik, koordinatorka socialne aktivacije
e-pošta: barbara.lipnik@gov.si
tel.: 030 715 675
Metka Rednak Glažar, koordinatorka socialne aktivacije
e-pošta: metka.rednak-glazar@gov.si
tel.: 030 715 676
Bernarda Verdnik, koordinatorka socialne aktivacije
e-pošta: bernarda.verdnik1@gov.si
tel.: 030 715 674

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

EVROPSKA UNIJA: EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI