Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Predstavitev operacije

Predstavitev operacije

Zavod SLOKVA so. p. bo svoje poslanstvo opravičeval na svojih temeljnih poslovnih področjih, kot so nudenje fleksibilnega servisa podjetjem in fizičnim osebam, kreativne delavnice za otroke in odrasle, programi za podjetja v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, urejanje zelenih javnih površin v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec in Javnim komunalnim podjetjem d. o. o., sodelovanje z lastniki kmetij (pomoč pri prodaji viškov lokalno pridelane oz. predelane hrane preko spletne trgovine in distribucije v javne zavode, svetovanje lastnikom kmetij, vodenje dokumentacije, ipd.). Glavne strateške usmeritve socialnega podjetja SLOKVA so. p. so zagotavljanje rasti, povečanje donosnosti poslovanja in finančne stabilnosti.

K uresničitvi strateških ciljev bo socialno podjetje Zavod SLOKVA so. p. pristopilo z aktivno prodajno politiko in načrtovanjem novih digitalnih storitev. Usmerjeno bo v razvoj aktivnih programov na področju promocije zdravja na delovnem mestu, kjer si bo prizadevalo, da se bodo zaposleni v gospodarskih družbah čimbolje počutili na delovnih mestih, z upoštevanjem najnovejših strokovno – inovativnih metod iz področja zdravja na delovnem mestu.

Strategija socialnega podjetja Zavoda SLOKVA so. p. za doseganje strateških ciljev so pozicioniranje na področju fleksibilnega servisa podjetjem, kreativnih delavnic in promocije zdravja na delovnem mestu na slovenskem trgu.

Za dosego kratkoročnih in dolgoročnih strateških ciljev socialnega podjetja Zavoda SLOKVA so. p. smo pripravili mentorski program, ki vsebuje dva poslovna področja, ki smo ju v zavodu preko presoje realizacijskega modela zaznali kot oviro za rast in povečanje presežka prihodkov nad odhodki socialnega podjetja. S presežkom bomo lahko vlagali v razvoj podjetja predvsem na področju zaposlovanja ljudi iz ranljivih skupin na trgu dela.

– Višanje računalniških kompetenc, spoznavanje Microsoft Office programov, digitalizacija in dvig poslovanja socialnega podjetja z uporabo internetnih orodij.

– Višanje delovne učinkovitosti, samostojnosti, samoiniciativnosti, komunikacijske veščine, vodenje sebe in drugih.

V prvem delu, to je v prvih treh mesecih, bodo višane digitalne, računalniške kompetence. V drugem delu, ki se bo izvajal v naslednjih treh mesecih projekta, pa se bodo višale splošne kompetence, s pomočjo katerih bo višja učinkovitost dela, višja stopnja komunikacije, višje prodajne in pogajalske veščine. Projekt bo trajal od septembra 2018 do vključno aprila 2019, kar je več kot 6 mesecev.

Mentorski program v poslovnem okolju »Višanje računalniških kompetenc, spoznavanje Microsoft Office programov, digitalizacija in dvig poslovanja socialnega podjetja z uporabo internetnih orodij« bo na novo presojal strategijo digitalnega vsebinskega oglaševanja za vzpostavitev digitalnega komuniciranja s kupci. Vsebinsko oglaševanje bo zajemalo optimizacijo spletne strani, družbenih omrežij in drugih digitaliziranih oblik poslovanja.

Mentorski program v poslovnem okolju »Višanje delovne učinkovitosti, samostojnosti, samoiniciativnosti, komunikacijske veščine, vodenje sebe in drugih« bo presojal tako prodajne kot tehnične sposobnosti in veščine zaposlenih. Menimo, da dovolj usposobljen kader lahko da velik prispevek k razvijanju novih dejavnosti našega zavoda. Z novimi dejavnostmi v našem zavodu bomo lahko ohranili trenutne zaposlitve in vključevali nove zaposlene s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Pestrost naših dejavnosti pa bi vzpodbudila zanimanje prostovoljcev za sodelovanje. S tem bi zmanjšali socialno izključenost posameznikov.

Z dvigom znanj zaposlenih in prostovoljcev preko vsebin usposabljanja bomo dosegli večjo prepoznavnost, znali boljše pristopati do strank, se znali bolje tržiti, znali oblikovati boljše vsebine za javne razpise, ipd..

Pri višanju znanja splošnih in specifičnih veščin, se bo v prvi fazi naredila ocena trenutnega stanja veščin in znanj zaposlenih po vsebinah mentorskega programa. Ocena bo narejena na način pogovorov z udeleženci v času izvajanja delavnic. Tako se bo znanja dodatno poglabljalo individualno glede na potrebe posameznika ali v okviru delavnic, na način osebnega svetovanja (telefonskega, prek e-pošte, osebnega).

Namen operacije.

Namen operacije je preko mentorskega programoma uresničevati strategijo diferenciacije, kar pomeni » biti drugačen biti boljši«. S to strategijo bo socialno podjetje Zavod Slokva so. p poiskalo poti in načine za dvig delovnega potenciala zaposlenih. Z novimi znanji bodo zaposleni lahko usmerjeno povečali svojo produktivnost ter trgu ponudili dodatne dejavnosti. Z osvojenimi znanji s področja mehkih večin bodo učinkoviteje komunicirali znotraj delovne skupine kot tudi z obstoječimi in potencialnimi kupci. Z dvigom digitalnih veščin pa bodo zaposleni hitreje in kvalitetneje opravljali različne delovne naloge, imeli večji nadzor nad delovnimi nalogami ter ciljno večali prepoznavnost organizacije. Z doseganjem zastavljenih ciljev bomo krepili zastavljeno dolgoročno finančno stabilnost socialnega podjetja Zavod Slokva so. p.. Kapitalska politika socialnega podjetja, ki temelji na dolgoročnem vzdržnem poslovanju, sodi med najpomembnejše cilje razvojne strategije. S stabilnim poslovanjem bomo zagotavljali dobičkonosno uravnoteženost ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje razvojnih in investicijskih načrtov socialnega podjetja Zavoda Slokva so. p..

Če povzamemo je namen, da zaposleni vključeni v program pridobijo dodatna znanja in kompetence, kar posledično vpliva na višji poslovni rezultat. Z višanjem učinkovitosti dela, z višanjem samoiniciativnosti zaposlenih bomo dosegli vpliv na že obstoječe dejavnosti zavoda in razvoj novih storitev in produktov. To pomeni ohranitev obstoječih delovnih mest in odpiranje novih.

MENTORSKI PROGRAM:

a) Izvedba mentorskega programa s področja »Višanje računalniških kompetenc, spoznavanje Microsoft Office programov, digitalizacija in dvig poslovanja socialnega podjetja z uporabo internetnih orodij«.

Vsebine:

Word za boljšo učinkovitost: 4 delavnice z različnimi vsebinami
Excel za boljšo učinkovitost: 9 delavnice z različnimi vsebinami.
Uvod v delovanje spletne strani: 5 delavnic z različnimi vsebinami
Trženje skozi socialna omrežja: 2 delavnici z različnimi vsebinami
Optimizacija spletnih strani (SEO): 7 delavnic z različnimi vsebinami
Google Adwords: 5 delavnic z različnimi vsebinami
E-mail marketing: 9 delavnic z različnimi vsebinami

b) Izvedba mentorskega programa s področja višanje delovne učinkovitosti, samostojnosti, samoiniciativnosti, komunikacijske veščine, vodenje sebe in drugih.

Vsebine:

  1. Višanje samostojnosti pri delu – komunikacijske veščine: 14 delavnic z različnimi vsebinami
  2. Metode prenašanja znanj, medgeneracijsko sodelovanje: 7 delavnic z različnimi vsebinami
  3. Veščine vodenja z elementi ciljnega vodenja: 8 delavnic z različnimi vsebinami