Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Z opolnomočenjem do novih poslovnih priložnosti

Mentorske sheme za socialna podjetja: Z opolnomočenjem do novih poslovnih priložnosti

Zavod SLOKVA so. p. bo svoje poslanstvo opravičeval na svojih temeljnih poslovnih področjih, kot so nudenje fleksibilnega servisa podjetjem in fizičnim osebam, kreativne delavnice za otroke in odrasle, programi za podjetja v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, urejanje zelenih javnih površin v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec in Javnim komunalnim podjetjem d. o. o., sodelovanje z lastniki kmetij (pomoč pri prodaji viškov lokalno pridelane oz. predelane hrane preko spletne trgovine in distribucije v javne zavode, svetovanje lastnikom kmetij, vodenje dokumentacije, ipd.). Glavne strateške usmeritve socialnega podjetja SLOKVA so. p. so zagotavljanje rasti, povečanje donosnosti poslovanja in finančne stabilnosti.

 

K uresničitvi strateških ciljev bo socialno podjetje Zavod SLOKVA so. p. pristopilo z aktivno prodajno politiko in načrtovanjem novih digitalnih storitev. Usmerjeno bo v razvoj aktivnih programov na področju promocije zdravja na delovnem mestu, kjer si bo prizadevalo, da se bodo zaposleni v gospodarskih družbah čim bolje počutili na delovnih mestih, z upoštevanjem najnovejših strokovno – inovativnih metod iz področja zdravja na delovnem mestu.

Strategija socialnega podjetja Zavoda SLOKVA so. p. za doseganje strateških ciljev so pozicioniranje na področju fleksibilnega servisa podjetjem, kreativnih delavnic in promocije zdravja na delovnem mestu na slovenskem trgu.

Za dosego kratkoročnih in dolgoročnih strateških ciljev socialnega podjetja Zavoda SLOKVA so. p. smo pripravili mentorski program, ki vsebuje dva poslovna področja, ki smo ju v zavodu preko presoje realizacijskega modela zaznali kot oviro za rast in povečanje presežka prihodkov nad odhodki socialnega podjetja. S presežkom bomo lahko vlagali v razvoj podjetja predvsem na področju zaposlovanja ljudi iz ranljivih skupin na trgu dela.

– Višanje računalniških kompetenc, spoznavanje Microsoft Office programov, digitalizacija in dvig poslovanja socialnega podjetja z uporabo internetnih orodij.

– Višanje delovne učinkovitosti, samostojnosti, samoiniciativnosti, komunikacijske veščine, vodenje sebe in drugih.

V prvem delu, to je v prvih treh mesecih, bodo višane digitalne, računalniške kompetence. V drugem delu, ki se bo izvajal v naslednjih treh mesecih projekta, pa se bodo višale splošne kompetence, s pomočjo katerih bo višja učinkovitost dela, višja stopnja komunikacije, višje prodajne in pogajalske veščine. Projekt bo trajal od septembra 2018 do vključno aprila 2019, kar je več kot 6 mesecev.

Mentorski program v poslovnem okolju »Višanje računalniških kompetenc, spoznavanje Microsoft Office programov, digitalizacija in dvig poslovanja socialnega podjetja z uporabo internetnih orodij« bo na novo presojal strategijo digitalnega vsebinskega oglaševanja za vzpostavitev digitalnega komuniciranja s kupci. Vsebinsko oglaševanje bo zajemalo optimizacijo spletne strani, družbenih omrežij in drugih digitaliziranih oblik poslovanja.

Mentorski program v poslovnem okolju »Višanje delovne učinkovitosti, samostojnosti, samoiniciativnosti, komunikacijske veščine, vodenje sebe in drugih« bo presojal tako prodajne kot tehnične sposobnosti in veščine zaposlenih. Menimo, da dovolj usposobljen kader lahko da velik prispevek k razvijanju novih dejavnosti našega zavoda. Z novimi dejavnostmi v našem zavodu bomo lahko ohranili trenutne zaposlitve in vključevali nove zaposlene s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Pestrost naših dejavnosti pa bi vzpodbudila zanimanje prostovoljcev za sodelovanje. S tem bi zmanjšali socialno izključenost posameznikov.

Z dvigom znanj zaposlenih in prostovoljcev preko vsebin usposabljanja bomo dosegli večjo prepoznavnost, znali boljše pristopati do strank, se znali bolje tržiti, znali oblikovati boljše vsebine za javne razpise, ipd..

Pri višanju znanja splošnih in specifičnih veščin, se bo v prvi fazi naredila ocena trenutnega stanja veščin in znanj zaposlenih po vsebinah mentorskega programa. Ocena bo narejena na način pogovorov z udeleženci v času izvajanja delavnic. Tako se bo znanja dodatno poglabljalo individualno glede na potrebe posameznika ali v okviru delavnic, na način osebnega svetovanja (telefonskega, prek e-pošte, osebnega).

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropskega socialnega sklada.

Projekt smo že zaključili, več o doseženih ciljih tukaj: Doseženi cilji operacije ter primerjava realizacije ciljev glede na plan