Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Doseženi cilji operacije ter primerjava realizacije ciljev glede na plan

Doseženi cilji operacije ter primerjava realizacije ciljev glede na plan

Zaposleni so z vključitvijo v mentorski program dobili nova znanja in kompetence, ki vplivajo na poslovni rezultat zavoda.

Izvedli smo dva dela in sicer v prvem delu (prve tri mesece) smo izvajali program za višanje digitalnih in računalniških kompetenc. V drugem delu (naslednje tri mesece in pol) smo izvajali program za višanje splošnih kompetenc s pomočjo katerih se viša učinkovitost dela, viša stopnja komunikacije, višajo prodajne in pogajalske veščine.

Usposabljanje s področja Digitalizacija socialnega podjetja z uporabo internetnih orodij je trajalo od 20. 9. 2018 do 21. 12. 2018. Mentor je bil v obdobju usposabljanja na sedežu zavoda prisoten 174 ur (od septembra do decembra).

Usposabljanje s področja Višanje delovne učinkovitosti, samostojnosti, samoiniciativnosti, komunikacijske veščine, vodenje sebe in drugih se je izvajalo od 3. 1. 2019 do 19. 4. 2019. Mentor je bil v obdobju usposabljanja na sedežu zavoda prisoten 96 ur (od januarja do aprila).

Opis izvedenih aktivnosti v okviru operacije glede na terminski plan 

V mentorski program smo vključili štiri zaposlene v zavodu. Poleg zaposlenih so se usposabljanj udeleževali tudi prostovoljci, ki se v aktivnosti našega zavoda vključujejo preko dogovora o prostovoljstvu (7 prostovoljcev).

Od štirih vključenih oseb so tri osebe iz ranljive ciljne skupine na trgu dela. Podjetjem smo ponudili nove dejavnosti zavoda. Sklenili smo pet novih pogodb o poslovnem sodelovanju s podjetji in eno letno naročilnico.

Zaposlili smo osebo iz ranljive ciljne skupine (dolgotrajno brezposelna oseba) in obdržali obstoječa delovna mesta. Od začetka izvajanja projekta do danes smo v aktivnosti vključili 10 novih prostovoljcev. Pet prostovoljcev se je udeleževalo nekaterih sklopov usposabljanja po mentorskem programu.

V spodnji galeriji si lahko ogledate nekaj fotografij iz izvedenih delavnic.