Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

»Ženska mora biti lepa!« – preseganje stereotipne identifikacije žensk s telesnim videzom

»Ženska mora biti lepa!« – preseganje stereotipne identifikacije žensk s telesnim videzom


Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Javni razpis


Namen projekta:

Namen projekta je razbijati stereotipe o razumevanju ženskega telesa, ki je v današnji družbi še vedno podvrženo močni identifikaciji, objektifikaciji in seksualizaciji.

Ženske se danes močno (bolj kot moški) identificirajo s svojim videzom ter se primerjajo z nerealnimi lepotnimi ideali. Ker so lepotni ideali danes postavljeni visoko nad realne danosti telesa in so dosegljivi le peščici posameznikov, ženske posledično razvijajo negativno (telesno) samopodobo, anksiozne motnje, občutek nezadostnosti, nevrednosti, motnje hranjenja. Identifikacija s telesnim videzom in negativna telesna samopodoba je pogost in tudi precej zaskrbljujoč fenomen v slovenski družbi, sploh pri mlajših generacijah. S procesom staranja pa se negativna samopodoba slabša tudi pri starejši generaciji žensk, ki svojo samopotrditev pogosto iščejo v identifikaciji s svojim videzom in ne več v svoji osebnostni zrelosti in doseženih ter razvitih kompetencah, kar posledično ogroža njihovo duševno zdravje. Za doseganje lepotnih standardov se ženske poslužujejo nezdravih lepotnih praks, s katerimi pa lahko celo ogrožajo svoje zdravje.

Cilj projekta:

Cilj projekta je skozi okroglo mizo, neposredno komunikacijo z ljudmi (stojnice!), predavanja in praktične delavnice, osvestiti predvsem mlajšim generacijam (še posebej mlajšim ženskam, ki se bistveno bolj identificirajo s svojo zunanjostjo kot moški) o sledečih stereotipnih družbenih fenomenih:
– objektifikacija in seksualizacija telesa
– nerealni lepotni standardi in lepotni ideali
– uporaba nezdravih lepotnih praks
– porast motenj hranjenja in samopoškodovanja med mladimi (ženskami),
– komercialni pritiski (modne in kozmetične industrije) na telo
– negativni medijski vplivi na dojemanje (ženske) telesnosti
– negativni vplivi družbenih medijev na dojemanje (ženske) telesnosti
– negativna telesna samopodoba je tudi moški problem (čeprav še vedno stereotipno velja za »žensko« temo),
– ozaveščanje jezikovnih stereotipov o (ženski) zunanjosti: ženska mora biti »lepa«, moški pa pogumen, za lepoto je potrebno potrpeti, mlada lepotica – stara babura ipd.

Načrtovane projektne aktivnosti:
• Predavanja in delavnice na temo »Moje telo je več kot le obešalnik!«, izvajalka dr. Lucija Čevnik
• Okrogla miza o problematiki stereotipnih pogledov na (žensko) telo v današnji družbi
• Usposabljanje prostovoljcev/prostovoljk za nadaljnjo kontinuirano vodenje aktivnosti z mladimi in novimi prostovoljci/prostovoljkami, izvajalka dr. Lucija Čevnik in Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.