Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Pilotni projekt: Povezovalno trženjski center za zelišča

Pilotni projekt: Povezovalno trženjski center za zelišča

 

 

POVEZAVE

  1. SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
  2. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 DO 2022
  3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
  4. EVROPSKA KOMISIJA

 


Naslov projekta: Pilotni projekt: Povezovalno trženjski center za zelišča

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP


Predstavitev

Številna kmetijska gospodarstva v Sloveniji se ukvarjajo s pridelavo zdravilnih rastlin in začimbnic (začimbe), ki jih s skupnim imenom poimenujemo zelišča. Zelišča imajo velik tržni potencial, saj so nepogrešljiva tudi v kuhinji, kozmetiki … vendar pa je še posebej trženje zelišč prepuščeno iznajdljivosti in znanju na posameznih kmetijah, poleg tega pa se predvsem zaradi tega v glavnem pridelujejo le na manjših površinah. Sicer pa je ponudba izdelkov iz zelišč na trgu po drugi strani zelo pestra. Kmetije imajo svoje blagovne znamke, svoje prodajne poti, površine za pridelavo zelišč se povečujejo. Ni pa skupne točke ponudbe pridelka zelišč pripravljenega za trg – t.i. centra, ki bi tem kmetijam pomagal pri večjih poslih, ko je potrebno zagotoviti kupcu večjo količino, za katero je potrebno posebno prilagojeno pakiranje, predelava in tudi določeni dodatni specifični certifikati in analiza. Zato je tudi težje organizirati prenos znanja in razvoj tehnologij pridelave in predelave, ki bi koristila vsem pridelovalcem zelišč in s tem omogočila tudi varna delovna mesta za zaposlene, tako na kmetijah kot v centrih, ki so pomembna povezava s končnimi kupci.

Opis projekta

Danes že zelo razširjena je uporaba čaja v filtrskih vrečkah, saj je enostavna in hitra, primerna ne samo za dom ampak tudi za kuhinje, ki pripravljajo večjo količino čaja. To zahteva pravilno pripravo, da se sprostijo okusi in da se hitreje skuha. Večinoma se prodajajo mešanice, vendar na žalost iz razloga, da bi z okusom boljšega čaja prikrili slabši okus cenejšega čaja. Dodaja se vedno več umetnih arom, kar celim generacijam ne omogoča razvoja dveh ključnih čutil – okusa in vonja. V okviru projekta bomo razvili veliko filter vrečko z v Sloveniji pridelanimi zelišči, ki bo nudila priložnost skuhati večjo količino kvalitetnega čaja znane kakovosti.

Vzpostaviti povezovalno trženjski center za zelišča (zdravilne rastline in začimbnice), ki bo zastavljen v sklopu Jazon d.o.o., ki je del Etri skupine. Gre za razvoj tehnološko – povezovalnih praks v zeliščarstvu.
Poskrbeti za razvoj novega izdelka – velike filter vrečke za pripravo čaja v večjih količinah. S tem bomo pozitivno vplivali na ekonomski in trženjski potencial kmetijskega gospodarstva, in sicer s povečevanjem pridelave, združevanja količin in prodaje zelišč, pridelanih na slovenskih kmetijah, ter posredno preko tega tudi na povečevaje obsega pridelave zelišč v Sloveniji. Poudarek bomo dali na ponudbo za javne zavode.
Dopolniti tehnološke liste za pridelavo zelišč glede na ugotovljene potrebe na terenu in širiti znanje s področja pridelave zelišč, saj je ta stopnička nujna za doseganje dobre kvalitete in obsega pridelka zelišč v Sloveniji.

Partnerji v projektu:

  1. IHPS – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije – vodilni partner
  2. Zavod Slokva, so. p.
  3. Univerza v Maribor – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
  4. Kmetija: Buzeti, Rožič, Temnik, Kerin
  5. Majnika – Zeliščni vrt in kmetija
  6. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

 

 

 

 

 

Trajanje projekta: Eno leto od 12. 12. 2023

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP