Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Fresh@food

Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane


 

 

 

 

 

 

Od maja 2023 izvajamo nov projekt:  Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane

Akronim: FRESH@FOOD

 Predstavitev projekta:

Odpadna hrana je danes eden največjih globalnih izzivov, ki ustvarja velik pritisk na naravne vire in okolje. Pridelava in predelava živil izrablja dragocene vire, kot so tla, voda, energija in goriva. Povezana je tudi z izpusti toplogrednih plinov. Poleg vpliva na okolje ima odpadna hrana tudi finančne in etične posledice. Hrana se zavrže na vseh stopnjah prehranske verige: pri pridelovalcih na kmetijah, pri transportu, v obdelavi, proizvodnji in skladiščenju, v trgovinah, restavracijah, javnem sektorju in v gospodinjstvih.

V okviru EIP projekta bomo razvijali in uvajali napredne rešitve, ki bodo imele učinek na zmanjšanje izgub in količin zavržene hrane pri pridelovalcih na kmetijah. Natančneje bomo razvijali in uvajali rešitve za podaljšanje obstojnosti in svežine sadja ter zelenjave brez uporabe kemičnih sredstev, s tem bomo zmanjšali porabo fungicidov v kmetijstvu in posledično zmanjšali negativen vpliv kmetijstva na okolje in zdravje ljudi. Poleg razvoja novih rešitev bomo izvajali praktične preizkuse na kmetijskih gospodarstvih, opravljali prenos znanja v prakso ter razširjali rezultate projekta.

Več o projektu: FRESH@FOOD

Člani partnerstva:

 • SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p. (vodilni partner)
 • Interkorn semenarstvo in obnovljivi viri d. o. o. (https://www.interkorn.si/)
 • OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD (https://www.orz.si)
 • INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE (http://www.ihps.si/
 • Kmetija Radej
 • Kmetija Brili
 • Polavon, Polonca Rahmanović s. p.
 • Šolski center Šentjur
 • Kmetija Čevnik
 • Kmetija Klančnik
 • Pribinovina proizvodno in storitveno podjetje d. o. o. (https://www.pribinovina.si/)

Projekt je sofinanciran iz Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija).