Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Socialna aktivacija albansko govorečih žensk

Socialna aktivacija albansko govorečih žensk

V zadnjem času se je v Slovenijo priselilo veliko število tujih državljanov, predvsem gre za albansko govoreče priseljence. Zaradi splošnega javnega interesa po integraciji in asimilaciji albansko govorečih priseljencev nudimo ranljivi skupini pomoč pri učenju slovenskega jezika. Nepoznavanje slovenskega jezika posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vidikov socialne izključenosti.
Poleg učenja slovenskega jezika, jih želimo vključiti v delavnice, kjer jim omogočamo druženje in hkrati spoznavanje novih kultur ter gradnjo medosebnih odnosov.