Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Svilena pot

SVILENA POT – vzgoja sviloprejke za ohranjanje tradicije in trajnostnega razvoja


S 1. 9. 2023 smo pričeli z izvajanjem projekta:

SVILENA POT – vzgoja sviloprejke za ohranjanje tradicije in trajnostnega razvoja

Celotna vrednost projekta: 158.580,67 eur

Znesek sofinanciranja: 149.997,93 eur

Obdobje trajanja projekta: od 1.9.2023 do 31. 8. 2024

Sofinancer projekta: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport iz proračuna RS

 

VSEBINSKI SKLOP STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE, KI GA PROJEKT REŠUJE: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor

SESTAVA KONZORCIJA:
• SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p. – vodilni partner projekta

• Okoljsko raziskovalni zavod – konzorcijski partner

 

OPIS PROJEKTA:
Projekt SVILENA POT – vzgoja sviloprejke za ohranjanje tradicije in trajnostnega razvoja bo omogočil vzpostavitev nove sviloprejske zadruge, ki bo vključevala najnovejše znanstvene izsledke in jih aplicirala v prakso na področju svilogojstva. Konkurenčnost, družbeno odgovorno podjetništvo in demonstracijski učni center so ključni dejavniki v našem projektu, kjer bomo pri vzgoji sviloprejke na trajnosten način v obliki zadruge dosegali tudi družbene učinke. Konkurenčnost je pomembna, saj mora zadružno podjetje zagotoviti kakovostne izdelke in storitve, ki bodo privlačni na trgu. Družbeno odgovorno podjetništvo zagotavlja, da bodo pridelovalci sviloprejke pošteno plačani za svoje delo in da bo pridelava sviloprejke trajnostna in okolju prijazna. Demonstracijski učni center bo prispeval k praktičnim prikazom delovnih procesov v obliki usposabljanja in prenosa znanja v prakso ter uporabo inovacij in izboljšav, da bo pridelava bolj učinkovita in trajnostna. Vse tri komponente so zato ključne za vzpostavitev uspešne zadruge za vzgojo sviloprejke na trajnosten način, kar bomo zagotovili z usposabljanjem članov in deležnikov ter drugih zainteresiranih.

NAMEN PROJEKTA:
V okviru projekta bomo naredili pomemben korak naprej: na podlagi znanja ter izkušenj že obstoječih pilotnih svilogojcev in svilarjev, bomo širili znanje o tej panogi v obliki tečajev, posvetov ter svetovanj in posledično vzpostavili slovensko svilogojstvo in svilarstvo večjih razsežnosti, kar konkretno pomeni vzpostavitev nasadov dreves murv, večjih od 1 hektarja, ter uspešno tehnologijo 90% prireje superiornih svilenih zapredkov. Prav tako bomo vzpostavili slovensko svilogojsko zadrugo, ki bo omogočala odkup in osnovno nadzorovano predelavo (sušenje) kokonov slovenskih svilogojcev in svilarjev.

NAČRTOVANI DRUŽBENI UČINKI, KI JIH BOMO Z IZVAJANJEM PROJEKTA DOSEGLI:

  • Spodbujanje lokalnega razvoja in ustvarjanje novih delovnih mest
  • Ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter ohranjanju biotske raznovrstnosti.
  • Spodbujanje trajnostnega kmetijstva in trajnostno uporabo naravnih virov.
    • Vzpostavitev sodelovanja med različnimi deležniki, kot so kmetje, znanstveniki in poslovneži, lahko vodi do inovativnih rešitev, ki koristijo tako družbi kot okolju.