Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

KDO SO UDELEŽENCI SOCIALNE AKTIVACIJE?

Predstavljamo nekaj statističnih podatkov programov socialne aktivacije.


*spodnji prikaz zajema udeležence vseh izvedb SA na obeh lokacijah izvajanja (Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi).

**podatki na datum 14. 4. 2022

1. Število udeležencev po občinah

 

2. Spolna struktura udeležencev

 

3. Starostna struktura udeležencev

 

4. Izobrazbena struktura udeležencev

REZULTATI PROJEKTA SA

Uspešnost projekta je merjena na podlagi kazalnika rezultata oz. v številu t. i. pozitivnih izhodov udeležencev. Pozitivni izhod pomeni, da je udeleženec socialne aktivacije po izhodu iz programa izboljšal svoje stanje na trgu dela (npr. se zaposlil, opravil tečaj ipd.).

Opombe:
– Status »zaposlen/a« vključuje zaposlene, samozaposlene, zaposlene v tujini in zaposlene prek javnih del.
– Status »se izobražuje oz. usposablja« vključuje formalna izobraževanja in neformalna usposabljanja (delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu, učne delavnice, programe NPK, razni tečaji).

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.