Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Podporno okolje za socialna podjetja

Podporno okolje za socialna podjetja


Projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Slovenj Gradec v okviru JR za programe in projekte neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2023.

Naslov projekta: Podporno okolje za socialna podjetja
Trajanje projekta: 15.10. do 31.12.2023
Področje projekta: informiranje in svetovanje


Namen projekta je zagotavljanje podpornega okolja za potencialna in že obstoječa socialna podjetja na območju Koroške.

Ker smo s projektom BODI SOC, kateri je bil sofinanciran s strani RS – Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Evropskega sklada za regionalni razvoj, zaključili v mesecu oktobru 2023 in ker je v lokalnem okolju potreba po podpori, ki jo izkazujejo posamezniki, ki se obračajo na nas, smo aktivnosti informiranja in svetovanja nadaljevali tudi po končanem sofinanciranju.

Namen projekta je informiranje javnosti o socialnem podjetništvu (kaj je socialno podjetništvo, kako deluje, družbeni učinki), podpora že obstoječim kot tudi novo nastalim socialnim podjetjem (pomoč pri pripravi dokumentacije za ustanovitev so. p. s pridobitvijo statusa so. p., svetovanje glede dejavnosti socialnega podjetništva, pomoč pri mreženju, usposabljanje za uporabo razvitega modela za merjenje družbenih učinkov, ipd.).

Cilj projekta je nefinančna podpora za obstoječa in potencialna socialna podjetja z namenom, da se sektor socialnega podjetništva okrepi ter, da se že delujoča socialna podjetja profesionalizirajo.

Ciljna populacija:
Projekt je namenjen potencialnim socialnim podjetjem in že obstoječim socialnim podjetjem. Vključuje na eni strani podjetnike/potencialne podjetnike in na drugi strani strokovnjake s področja poznavanja socialnega podjetništva.

S projektom povezujemo posameznike z različnimi akterji ter odločevalci in jim na takšen način pomagamo pri iskanju finančnih virov za razvoj področja. Na drugi strani pa bomo z odpiranjem novih socialnih podjetij ustvarili nova delovno mesta. Socialna podjetja dajemo prednost pri zaposlovanju najbolj ranljivim posameznikom na trgu dela in tu bodo dobili priložnosti posamezniki iz ranljivih ciljnih skupin za ponovno vključitev na trg dela.