Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Lutke iz Slokvine počitniške delavnice 2020

Lutke iz Slokvine počitniške delavnice

Projektne aktivnosti sofinancira Mestna občina Slovenj Gradec iz Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov iz proračunskih sredstev Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2020.

JAVNI RAZPIS

→Vsebina

Na sedežu Zavoda Slokva, so. p. bomo izvedli  5 brezplačnih lutkovnih delavnic za otroke v mesecu juliju in avgustu 2020 (v primeru popolne sprostitve ukrepov za preprečitev širjenja virusa covid-19).

– 1. delavnica: NAPRSTNA LUTKA IZ PAPIRJA

Otroci si bodo izdelali naprstne lutke, a ne iz blaga, ampak iz papirja, ki ga ima zagotovo vsak doma, skritega v predalih. Iz različnih barv bodo izrezali oblike, ki bodo dovolj velike, da si jih bodo lahko nataknili na prst. Tako bodo nastale simpatične živali (miška, žabica,…), pri tem pa si bodo pomagali le s škarjami, svinčnikom in lepilom. Sledila bo zabavna igra z novonastalimi živalicami.

– 2. delavnica: ROČNA LUTKA IZ NOGAVIC

Tudi iz nogavice bodo otroci hitro in enostavno naredili lutko: dodali ji bodo oči in značilna ušesa določene živali, lahko tudi usta, po potrebi pa bodo nogavice tudi pobarvali z različnimi vzorci in pikami ter jih na določenih mestih napolnili s filcem ali polnilom. Pri tem bo poudarek predvsem na otroški domišljiji, zabavi in navihanosti.

– 3. delavnica: LUTKA IZ KARTONA IN TULCEV TOALETNEGA PAPIRJA

Na tretji delavnici bodo otroci zdelovali enostavne premične lutke, ki jih bodo izrezali iz različnega odpadnega kartona, pobarvali in sestavili s pomočjo vrvic. Kasneje bodo svojo kreativnost preizkusili še v ustvarjanju lutk iz tulcev toaletnega papirja.

– 4. delavnica: LUTKA NA PALICI IZ BLAGA 

Na četrti delavnici bodo otroci iz kartona izrezali figuro po želji, jo pobarvali in okrasili z blagom. Na zadnjo stran lutke bodo pritrdili palico, ki bo služila za vodilo. Na začetku delavnice bodo izvajalka in udeleženci (po želji) določili temo in like, ki bodo kasneje nastali izpod pridnih malih prstkov.

– 5. delavnica: GLEDALIŠČE V ŠKATLI

Tema zadnje delavnice bo seveda tudi gledališče, v katerem bodo lahko nastopale vse, tekom delavnic nastale lutke. Iz velike škatle bodo otroci izrezali odprtino ter na strani naredili stebričke. Le –te bodo nato izrezali, jih porisali in nalepili. Zgoraj bodo dodali še okraske (zavese) in gledališče bo pripravljeno za nastop.


→Cilji 

Poudarek brezplačnih delavnic bo na ohranjanju kulturne dediščine ter na ozaveščanju in ponovni uporabi materiala, ki ga vsakodnevno uporabljamo in ga imamo doma (karton, blago, lesene palice, nogavice, razne škatle, papir…).

Skozi usmerjen pogovor (preko video vsebin) bomo skušali približati problematiko ravnanja z odpadki našim najmlajšim ter jim na zanimiv način predstavili pravilno ločevanje in različne možnosti njihove ponovne uporabe. Otroci si bodo iz različnih  materialov izdelali lutke, primerne za igro. S tem bomo pokazali, kako lahko materiali, ki prevečkrat »romajo« na neprava mesta, postanejo ne le koristni za ponovno uporabo, ampak z malo domišljije tudi zabavno doživetje. Namen delavnic bo tako poleg sprostitve in vzpodbujanja domišljije (ter skupinskega dela), tudi ozaveščanje o  odgovornem ravnanja z odpadki, seveda skozi igro in zabavo.


*SKLOP B:

Izvedba 5 brezplačnih lutkovnih delavnic za otroke v mesecu juliju in avgustu 2020 na daljavo (v primeru ponovne uvedbe ukrepov za preprečitev širjenja virusa covid-19; na daljavo preko video vsebin – objavljenih na spletni strani in fb strani Zavoda Slokva so. p.).

1. delavnica: NAPRSTNA LUTKA IZ PAPIRJA (23.7.2020).
2. delavnica: ROČNA LUTKA IZ NOGAVIC (30.7.2020).
3. delavnica: LUTKA IZ KARTONA IN TULCEV TOALETNEGA PAPIRJA (6.8.2020).
4. delavnica: LUTKA NA PALICI IZ BLAGA (13.8.2020).
5. delavnica: GLEDALIŠČE V ŠKATLI (20.8.2020).

V primeru izvedbe sklopa B, bo organizatorka in izvajalka lutkovnih delavnic posnela 5 video vsebin na zgoraj omenjene in opisane teme delavnic, v trajanju cca 10 min. V njih bo na kratko podala navodila ter prikazala, kako izdelati lutke (gledališče) ter katere materiale pri tem uporabiti. Vsebine bodo dostopne na spletni strani in fb strani zavoda, vsak teden po terminskem razporedu delavnic. Otroci, ki se bodo želeli (posameznih) delavnic udeležiti, se bodo najkasneje 3 dni pred pričetkom delavnice prijavili preko elektronske pošte. Na dan izvedbe posamezne delavnice, pa bodo na dom dobili paket z vsem potrebnim materialom za izdelavo lutk (gledališča). Datumi predvidenih delavnic bodo javno objavljeni že v začetku julija.


→Uporabniki

Projekt je namenjen predšolskim in osnovnošolskim otrokom Mestne občine Slovenj Gradec, z namenom kulturnega udejstvovanja preko projektnih aktivnosti – ohranjanju kulturne dediščine in ozaveščanju o ponovni uporabi odpadnega materiala – skozi igro in zabavo.


→Aktualnost projekta za MOSG

Poseben trend v lutkovnem svetu predstavljajo tudi povsem vsakdanji predmeti – lutke, ki so preproste za izdelavo – lahko jih izdelamo sami, ali pa jih pod našim vodstvom izdelajo otroci. Pri tem uporabimo različne odpadne materiale in papir, kar omogoča popolnoma nov pristop k lutkarski umetnosti.
Otroci bodo pod strokovnim vodstvom ustvarjali iz odpadnega materiala (kartona, škatel, papirja, nogavic, blaga,…), čigar namen je ozaveščanje o tem, da je le-ta lahko odlično sredstvo za igro, zabavo, ustvarjanje in učenje. Otrok s tem spoznava tudi pomen varovanja okolja skozi lutko, si pridobi pravilen odnos do odpadnega materiala in ločevanja odpadkov. Pri tem pa pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo.
Ves odpaden material, ki se na delavnicah ne bo uporabil za igro in ustvarjanje, bodo otroci pospravili v vrečke in jih skupaj z izvajalko in organizatorko delavnic odnesli v ustrezne zabojnike.


→Marketinški in promocijski načrt

– Širšo javnost bomo o aktivnostih projekta obveščali preko spletne strani našega zavoda, z obvestili na Facebook profilu zavoda, s prispevki v občinskem glasilu, z informacijami na oglasnih deskah na sedežu prijavitelja, z obvestili na portalu mojaobcina.si (pokriva naslednja koroška mesta: Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Muta, Mežica, Mislinja in Radlje ob Dravi), preko novic v lokalnih medijih (Koroški radio) ter preko letakov, ki jih bomo razdelili v gospodinjstva v občini.

– Projekt bomo predstavili na Mirovniških dnevih v okviru občinskega praznika MO Slovenj Gradec, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja in na ostalih pomembnejših prireditvah, ki jih bo organizirala občina.

– Izdelali bomo promocijski material (zloženke, letake,…) z ustreznimi informacijami o projektu, ki nam bo v pomoč pri informiranju in animiranju ciljne skupine.
– Kot nosilec projekta bomo skladno s pogodbenimi obveznostmi poskrbeli za primerno prepoznavnost projekta in obveščanje javnosti.

– Z namenom učinkovitega informiranja in promocije bomo skladno s smernicami tega načrta pripravili podroben načrt promocije, s točno opredeljenimi oblikami informiranja in obveščanja uporabnikov – otrok in njihovih staršev.

Komunikacijski kanali:
– Tiskani mediji,
– oglasi na radijski postaji,
– na spletni strani Zavoda Slokva so. p.,
– na Facebook profilu Zavoda Slokva so. p.,
– po elektronski pošti,
– tisk zloženk z opisom projekta,
– tisk letakov, ipd.

Vse aktivnosti lahko spremljate na naši Facebook strani. 

Projekt smo uspešno izvedli. Hvala vsem, ki so sodelovali in se udeležili delavnic. Več podrobnosti si lahko preberete na naslednji povezavi: Lutkovne dogodivščine za pestre počitnice