Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Lutke iz Slokvine počitniške delavnice

Lutke iz Slokvine počitniške delavnice

Projektne aktivnosti sofinancira Mestna občina Slovenj Gradec iz Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov iz proračunskih sredstev Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2021.

JAVNI RAZPIS

 

→Vsebina

Izvedba 5 brezplačnih lutkovnih delavnic za otroke v mesecu juliju in avgustu 2021 (v primeru (popolne) sprostitve ukrepov za preprečitev širjenja virusa covid-19; na sedežu oz. v prostorih Zavoda Slokva, so. p., v skladu z veljavnimi ukrepi in priporočili NIJZ)

  • 1. delavnica: (NAPRSTNA) LUTKA IZ ROKAVIC (19.7.2021)

Otroci si bodo izdelali naprstne lutke iz starih rokavic, ki jih ima zagotovo vsak doma, skrite v predalih. Različnim barvnim rokavicam bodo izrezali prste, jih okrasili z volno in očesi, iz ostankov blaga in filca pa izrezali uhlje, krila ter ostale dodatke. Tako bodo nastale simpatične živalice (miška, muca, kužek, zajček, metulj…) in druge poljubne oblike (sonce, zvezda, rožica,…), ki si jih bodo otroci lahko nataknili na prste. Pri tem si bodo pomagali le s škarjami, svinčnikom oz. flumastrom in lepilom. Po želji se bodo udeleženci lahko preizkusili tudi v izdelovanju napihljivih lutk iz gumijastih rokavic. Sledila bo zabavna igra z novonastalimi izdelki.

  • 2. delavnica: LUTKA COFEK (26.7.2021)

Tudi iz volne si bodo otroci hitro in enostavno naredili lutko cofek, ki bo nato lahko služila kot obesek za ključe ali torbo. S pomočjo strokovne mentorice bodo otroci iz ostankov volne ovili kartonast obroček (bolj, ko bodo debelo ovijali, bolj debel bo cofek) ter nato s škarjami najprej zavezali, nato pa prerezali vrvice.  Na koncu bodo cofkom dodali oči in značilna ušesa določene živali, lahko tudi usta. Pri tem bo poudarek predvsem na otroški domišljiji, zabavi in navihanosti.

  • 3. delavnica: LUTKA IZ TULCEV TOALETNEGA PAPIRJA, ŠKATEL ZA JAJCA TER PLASTIČNIH ZAMAŠKOV (2.8.2021)

Na tretji delavnici bodo otroci izdelovali enostavne premične lutke, ki jih bodo ustvarili iz različnega odpadnega kartona (tulcev toaletnega papirja in škatel od jajc), jih  nato pobarvali in okrasili ter sestavili s pomočjo vrvic. Za noge in roke jim bodo služili odpadni plastični zamaški ali gumbi.

  • 4. delavnica: LUTKA NA KUHALNICI (9.8.2021)

Na četrti delavnici bodo otroci iz lesenih kuhalnic izdelali figuro po želji, jo pobarvali, jim narisali obraze (človeške ali živalske) ter jih okrasili z blagom in volno. Na začetku delavnice bodo izvajalka in udeleženci (po želji) določili temo in like (npr. liki iz določene pravljice), ki bodo kasneje nastali izpod pridnih malih prstkov.

  • 5. delavnica: POŠASTI IZ OMARE (16.8.2021)

Ker morajo vse na novo nastale »majhne pošasti« tudi nekje počivati, bo tema zadnje delavnice seveda tudi to, kako novim prijateljčkom urediti dom. Iz velike škatle bodo otroci izrezali odprtino ter vrata, jo pobarvali ter okrasili po želji, v nastalo omaro pa namestili tudi poličke z luknjicami. Tako bodo lutke lepo urejene in pospravljene ter vedno pripravljene za igranje.

Vse delavnice bodo potekale ob isti uri, od 10:00-12:00.

Vsi otroci, ki se bodo delavnic udeležili, bodo na zadnjem srečanju za spomin dobili priznanje/potrdilo o udeležbi ter simbolično darilo.


→Cilji 

Poudarek brezplačnih delavnic bo na ohranjanju kulturne dediščine ter na ozaveščanju in ponovni uporabi materiala, ki ga vsakodnevno uporabljamo in ga imamo doma (karton, tulci toal. papirja, blago, lesene palice in kuhalnice, rokavice iz blaga in gume, razne škatle, papir, volna, plastični zamaški …).

Skozi usmerjen pogovor bomo skušali približati problematiko ravnanja z odpadki našim najmlajšim ter jim na zanimiv način predstavili pravilno ločevanje in različne možnosti njihove ponovne uporabe. Otroci si bodo iz različnih  materialov izdelali lutke, primerne za igro. S tem bomo pokazali, kako lahko materiali, ki prevečkrat »romajo« na neprava mesta, postanejo ne le koristni za ponovno uporabo, ampak z malo domišljije tudi zabavno doživetje. Namen delavnic bo tako poleg sprostitve in vzpodbujanja domišljije (ter skupinskega dela), tudi ozaveščanje o  odgovornem ravnanja z odpadki, seveda skozi igro in zabavo.


→Uporabniki

Projekt je namenjen predšolskim in osnovnošolskim otrokom Mestne občine Slovenj Gradec, z namenom kulturnega udejstvovanja preko projektnih aktivnosti  – ohranjanju kulturne dediščine in ozaveščanju o ponovni uporabi odpadnega materiala – skozi igro in zabavo.


→Aktualnost projekta za MOSG

Poseben trend v lutkovnem svetu predstavljajo tudi povsem vsakdanji predmeti – lutke, ki so preproste za izdelavo – lahko jih izdelamo sami, ali pa jih pod našim vodstvom izdelajo otroci. Pri tem uporabimo različne odpadne materiale in papir, kar omogoča popolnoma nov pristop k lutkarski umetnosti.
Otroci bodo pod strokovnim vodstvom ustvarjali iz odpadnega materiala (blaga, kartona, škatel, papirja, rokavic iz blaga in gume, volne, plastičnih zamaškov, lesenih kuhalnic…), čigar namen je ozaveščanje o tem, da je le-ta lahko odlično sredstvo za igro, zabavo, ustvarjanje in učenje. Otrok s tem spoznava tudi pomen varovanja okolja skozi lutko, si pridobi pravilen odnos do odpadnega materiala in ločevanja odpadkov. Pri tem pa pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo.
Ves odpaden material, ki se na delavnicah ne bo uporabil za igro in ustvarjanje, bodo otroci pospravili v vrečke in jih skupaj z izvajalko in organizatorko delavnic odložili v ustrezne zabojnike.


→Marketinški in promocijski načrt

– Širšo javnost bomo o aktivnostih projekta obveščali preko spletne strani našega zavoda, z obvestili na Facebook profilu zavoda, s prispevki v občinskem glasilu, z informacijami na oglasnih deskah na sedežu prijavitelja, z obvestili na portalu mojaobcina.si (pokriva naslednja koroška mesta: Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Muta, Mežica, Mislinja in Radlje ob Dravi), preko novic v lokalnih medijih (Koroški radio) ter preko letakov, ki jih bomo razdelili v gospodinjstva v občini.

– Projekt bomo predstavili na Mirovniških dnevih v okviru občinskega praznika MO Slovenj Gradec, v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja in na ostalih pomembnejših prireditvah, ki jih bo organizirala občina.

– Izdelali bomo promocijski material (zloženke, letake,…) z ustreznimi informacijami o projektu, ki nam bo v pomoč pri informiranju in animiranju ciljne skupine.
– Kot nosilec projekta bomo skladno s pogodbenimi obveznostmi poskrbeli za primerno prepoznavnost projekta in obveščanje javnosti.

– Z namenom učinkovitega informiranja in promocije bomo skladno s smernicami tega načrta pripravili podroben načrt promocije, s točno opredeljenimi oblikami informiranja in obveščanja uporabnikov – otrok in njihovih staršev.

Komunikacijski kanali:
– Tiskani mediji,
– oglasi na radijski postaji,
– na spletni strani Zavoda Slokva so. p.,
– na Facebook profilu Zavoda Slokva so. p.,
– po elektronski pošti,
– tisk zloženk z opisom projekta,
– tisk letakov, ipd.

Vse aktivnosti lahko spremljate na naši Facebook strani.