Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

iFarmer – aplikacija za kmetije

Brezplačna inovativna aplikacija namenjena lastnikom kmetij pri vodenju administrativnega dela na kmetiji.

Naš zavod je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018 izvedel projekt Razvoj in trženje sistema iFarmer.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt smo izvajali od 18. 7. 2016 do 10. 10. 2017.

Ifarmer je aplikacija, ki je namenjena lastnikom kmetij pri vodenju in delu na kmetijah. Na trgu takšnih rešitev skoraj ni, redke rešitve pa se med kmetovalci skoraj ne uporabljajo predvsem zaradi cene in kompleksnosti. Rečemo lahko, da današnji dan skoraj vse kmetije k temu pristopajo čisto papirnato, kar je precej zamudno, pri tem nastaja veliko napak oz. nepravilnosti, kmetje pa so pogosto zaradi tega pod pritiskom.

Prav zaradi tega smo razvili sistem, ki vam poenostavi administrativno delo na kmetijah. Sistem je zasnovan zelo preprosto in zajema samo funkcionalnost, ki je zahtevana za pravilno poslovanje kmetijskega gospodarstva. Sistem lahko koristijo računalniško manj spretni uporabniki.

Sistem predstavlja tehnološko inovativnost, saj je zasnovan oblačno, kar pomeni, da uporabniki lahko koristijo storitev neodvisno od lokacije ter naprave, s katero dostopajo do sistema. Z drugimi besedami to pomeni, da je sistem uporaben na osebnih računalnikih, na pametnih telefonih, na tablicah ipd..Inovativnost rešitve je tudi v brezpapirnem poslovanju kmetij, torej z uporabo sistema se vsi dokumenti in evidence tvorijo v digitalni obliki in jih lahko uporabnik natisne samo v primeru, da je to potrebno. S tem posledično prispevamo tudi k ohranjanju okolja. Prav tako lahko uporabnik vsak prispeli dokument (račun, odločba …) skenira ali enostavno fotografira s telefonom in ga tako evidentira v sistem. To omogoča enostavnejšo in sprotno evidentiranje aktivnosti na kmetiji.

Z izvedbo projekta smo dosegli naslednje cilje:

  • Analiza obveznosti kmetij za namene navzkrižne skladnosti.
  • Zasnova sistema i Farmer.
  • Razvoj funkcionalnosti sistema iFarmer.
  • Implementacija sistema iFarmer.
  • Testiranje sistema iFarmer.
  • Promocija sistema iFarmer.
  • On-line podpora uporabnikom.
  • Izvajanje izobraževanj uporabnikom.

Za vse potencialne uporabnike nudimo brezplačno izobraževanje in uvajanje za uporabo informacijske platforme iFarmer ter enoletno brezplačno uporabniško ime in geslo.