Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Končno poročilo projekta “Gremo v moje mesto”

Izvedene aktivnosti v okviru projekta

“Gremo v moje mesto.”


V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti oživitve mestnega jedra v MO Slovenj Gradec v letu 2021, ki ga je objavil Javni zavod Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, smo od julija do začetka novembra 2021, izvedli projekt “Gremo v moje mesto.”

Namen razpisa je bil izvajanje programov/projektov, ki prispevajo k pestrosti kulturnih prireditev in dogodkov, ohranjanju in spodbujanju trgovine, gostinstva in drugega podjetništva v mestnem jedru, trajnostnemu razvoju mesta Slovenj Gradec in njegovega mestnega jedra, večji kakovosti bivanja, turistični prepoznavnosti, večanju števila obiskovalcev/nakupovalcev, večji privlačnosti mestnega jedra, trajnostni mobilnosti.

Zavod Slokva, so. p. je sodeloval s tedensko izvedbo različnih kreativnih delavnic za otroke v središču mesta.


 

Letak projekta

 

Kratek opis dejavnosti


Izvedene delavnice


1.

28. 7. 2021 – Stojnica z izdelki Zavoda Slokva, so. p., delavnica: PRSTKI MIGAJO – izdelovanje (barvanje) naprstnih lutk

 

2.

6. 8. 2021 – Delavnica: USTVARJANJE Z NARAVNIMI MATERIALI – risanje na kamne.

3.

12. 8. 2021REUPORABA – izdelovanje vrtavk iz starih CD-jev, frnikol in plastičnih zamaškov. Popestritev dogajanja z obiskom olimpijske prvakinje Janje Garnbret.

Le najboljše za olimpijsko prvakinjo 🙂

4.

18. 8. 2021 in 25. 8. 2021 – Stojnica z izdelki zavoda Slokva, so. p., stojnica z medenimi izdelki (Nejc Juvan – Murclar) DELAVNICA ZA ČEBELARSKI NATEČAJ – izdelovanje umetnin s čebeljim motivom.

5.

1. 9. 2021 – Delavnica: LOV NA ZAKLAD

6. 

8. 9. 2021 – Delavnica: PRSTKI MIGAJO

7.

15. 9. 2021 – Delavnica: USTVARJANJE Z NARAVNIMI MATERIALI – risanje na kamne

8.

29. 9. 2021 – Stojnica z izdelki zavoda Slokva, so. p., in delavnica: REUPORABA 2– vrtavke

9.

30. 9. 2021LOV NA ZAKLAD 2 (obisk VVZ Slovenj Gradec)

10.

5. 10. 2021 –  USTVARJANJE Z NARAVNIMI MATERIALI – risanje na kamne

11.

13. 10. 2021 –  REUPORABA 3 – »izdelovanje ribjih lusk iz blaga«

12.

20. 10. 2021 – Delavnica: Prstki migajo

Po 20. 10. 2021 smo aktivnosti v mestnem jedru prilagodili glede na poostrene ukrepe povezane s COVID-om. Še vedno smo se občasno pojavljali s stojnico v mestnem jedru in s ponudbo naših unikatnih ročnih izdelkih privabljali obiskovalce. Nismo pa izvajali delavnic za otroke. V planu oz. dogovorjeni smo bili, da nas v mesecu oktobru obiskujejo otroci VVZ Slovenj Gradec skupaj z vzgojiteljicami. Zaradi vseh ukrepov povezanih s COVID-om smo vse delavnice odpovedali.

4. 11. 2021 smo po posvetu sodelujočih animatorjev ter zaposlenih pri delavnicah umetnin na temo čebelarjenja določili, da v sklopu natečaja obdarimo vse sodelujoče otroke, čigar starši/spremljevalci so izpolnili soglasje o sodelovanju na natečaju. Nagrajenci so 4, za nagrado pa so prejeli pinjate v obliki čebeljega panja.


Cilji projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izpeljali smo različne dogodke, ki so v mesto pritegnili različne segmente prebivalcev, med katerimi smo opažali vedno več »povratnikov«, kar pomeni, da so se isti ljudje udeleževali različnih naših dogodkov. S pomočjo prodaje na stojnici smo promovirali socialno podjetništvo, predstavljali delovanje našega zavoda ter spodbujali vse vrste podjetništva. Korak k izboljšanju le-tega smo naredili tudi s tem, da smo spremljevalce otrok, ki so se udeležili kreativnih delavnic, povabili, da si v času prisotnosti otrok na delavnici privoščijo oddih v mestni kavarni ARS CAFE (partner v projektu). Omenjena kavarna je tekom delavnic prispevala pijačo za otroke tako, da smo jim lahko ponudili okrepitev tekom delavnice.

S pomočjo prodaje medenih izdelkov in predstavitvijo čebelarja smo poskrbeli za ozaveščanje o pomenu čebelarstva, promocijo lokalnih pridelovalcev ter pripomogli k prodaji lokalnih izdelkov. Na stojnici Zavoda Slokve, so. p., so bili na voljo razni izdelki, ki nastajajo v okviru različnih programov, ki jih vodimo v našem zavodu, prav tako pa smo ponujali izdelke s tematiko Slovenj Gradca (Venetski konj, Glasnik miru, …).

S pomočjo lova na zaklad smo obiskovalcem na atraktiven način predstavili nekaj znamenitosti mestnega jedra. Mimoidočim otrokom, ki so se ustavili in sodelovali na delavnicah, ter tudi skupinam otrok, ki so se odzvale povabilu (obiskalo nas je nekaj enot VVZ Slovenj Gradec, prav tako so nas v okviru tehniškega dne obiskali učenci osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu) smo skozi kreativne delavnice ustvarili zanimivo in prijetno izkušnjo, jih zabavali, hkrati pa starše oziroma spremljevalce vsaj za kakšno minuto razbremenili.

 

 

Mi smo uživali, upamo, da se vidimo tudi naslednje leto.