Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

TVU 2022

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.
Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.
Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

SODELUJOČI

Pri uresničevanju projekta TVU sodelujejo številne organizacije, interesne skupine in posamezniki. Nastopajo v različnih vlogah:

Koordinatorji TVU: so večje izobraževalne organizacije in druge ustanove, ki bodisi na svojem geografskem območju ali tematskem področju skrbijo za uglašen nastop različnih prirediteljev TVU in zanje opravljajo določene naloge skupnega pomena.

Izvajalci TVU: so ustanove, društva, interesne skupine, ki organizirajo prireditve TVU. Paleta izvajalcev TVU je zelo pestra, saj se poleg ustanov s področja izobraževanja vključujejo tudi tiste s področja kulture, dela in socialnih zadev, zdravstva, ekologije, gospodarstva in druge.

PRIREDITVE

TVU vsako leto zaživi na številnih prizoriščih, povezanih z učenjem, izobraževanjem in ustvarjalnimi dejavnostmi.

Andragoški center Slovenije je kot nacionalni koordinator odgovoren za prireditve na državni ravni, med njimi so se ustalile nacionalna novinarska konferenca, nacionalno odprtje TVU, združeno s podelitvijo priznanj in andragoškim kolokvijem. Vsako leto pa priredijo tudi kaj novega, zadnja leta so to skupne akcije TVU, med njimi še posebej izstopa Parada učenja – dan učečih se skupnosti.

Poleg naštetih pa se praviloma v maju in juniju po vsej Sloveniji dogaja obilo najraznovrstnejših prireditev za ljudi vseh starosti, izobrazbenih ravni, z najrazličnejšimi interesi in potrebami. Izvajalci vabijo na dneve odprtih vrat, okrogle mize, razstave, predstavitve izobraževalnih programov, v učne in ustvarjalne delavnice, na testiranja, pogovore, demonstracije, kulturne in družabne dogodke, kot so predstavitve knjig in drugih publikacij, literarni večeri, koncerti, srečanja ob besedi in glasbi, lutkovne igrice, sprejemi, podelitve priznanj, novinarske konference, klubski sestanki, ogledi znamenitosti, pohodi po učnih poteh in nahajališčih kulturne, naravne in druge dediščine, tekmovanja, športne prireditve in podobno. Številne organizacije ponujajo informacije in svetovanje za izobraževanje na odprtih telefonih in prek spleta.

Prireditve so zbrane v spletnem koledarju TVU. 


PARADA UČENJA – DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI

Medtem ko bodo druga prizorišča TVU razpršena po času (od 9. maja do 12. junija) in kraju (od mest do podeželja, od učilnic do prireditev na prostem), bo Parado učenja odlikovalo zgoščeno dogajanje v središčih mestnih in drugih večjih skupnosti. Izpeljave PU v različnih krajih po Sloveniji bodo organizirane 25. maja 2022.

Zavod Slokva, so. p. bo tako sodeloval na Paradi učenja v Slovenj Gradcu.


ZAVOD SLOKVA, SO. P. in TVU

Zavod Slokva, so. p. že nekaj let z veseljem sodeluje na Tednih vseživljenjskega učenja. Kot socialno in družbeno podjetje opravljamo razne dejavnosti v javnem interesu, krepimo družbeno odgovornost ter solidarnost in skrbimo za boljše življenje ljudi. Spodbujamo vseživljenjsko učenje in skozi celotno leto izvajamo številne brezplačne delavnice namenjene različnim starostnim skupinam. Tako preizkušamo svoje ročne sposobnosti, smo ustvarjalni, izvajamo delavnice za starejše in učimo osnovno uporabo pametnih naprav in interneta.
Tudi letos bomo v okviru TVU izvedli številne dejavnosti, še posebej pa se veselimo, ker bodo letos delavnice spet potekale “v živo”.
AKTIVNOSTI ZAVODA SLOKVA, SO. P. V OKVIRU TVU 2022 bodo potekale v tednu od 23. 5. 2022 do 27. 5. 2022.
 
1. ponedeljek, 23. 5. 2022, od 10:00 – 14:00
Kje: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec 
*Predstavitev Socialne aktivacije
Dan bomo namenili predstavitvi projekta Socialna aktivacija – Izkoristi svoj potencial.
Program socialne aktivacije teče že od leta 2017, z namenom opolnomočenja ranljivih oseb, osvajanja novih in nadgradnje njihovih obstoječih kompetenc ter omogočanja ponovne vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti. Ob tem pa čim več oseb pripeljati bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost. Zavod Slokva, so. p. je od oktobra 2019 izvajalec za Koroško regijo, na dveh lokacijah, do sedaj pa smo vključili že 120 udeležencev. Trenutno smo v fazi izvajanja 5. in hkrati zadnje skupine, saj se projekt septembra 2022 zaključuje. Vabljeni na predstavitev projekta in vseh do sedanjih izvedenih aktivnosti.
2. torek, 24. 5. 2022, od 10:00 – 14:00 
Kje: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec 
*Socialno podjetništvo in Zavod Slokva, so. p.
Kdo smo? Gre za socialno podjetje tipa B s sedežem na Podgorski cesti 2 v Slovenj Gradcu. Kako smo nastali? Kot odgovor na vse višjo brezposelnost in socialno izključenost ter zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja. Kot socialno podjetje smo se v celoti zavezali k izpolnjevanju vseh obveznosti in spoštovanju načel socialnega podjetništva. Kaj je to socialno podjetništvo, kako je to področje urejeno v Sloveniji in kaj vse kot socialno podjetje lahko počneš (namig: ogromno), vam pojasnimo, predstavimo in odgovorimo na DNEVU ODPRTIH VRAT ZAVODA SLOKVA, SO. P. Vabljeni.
3. sreda, 25. 5. 2022, od 10:00 – 14:00 
Kje: Graščina Rotenturn
*Parada učenja 2022
Sodelovanje na Paradi učenja – dan učečih se skupnosti v Slovenj Gradcu. Na stojnici bomo predstavljali našo organizacijo in vse naše aktivnosti.
4. četrtek, 26. 5. 2022, od 12:00 – 15:00 
Kje: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec 
*Delavnice za starejše
Tudi letos bomo v sklopu TVU izvedli delavnico Uporabe pametnih telefonov za starejše. Na delavnici želimo vse starejše od 65 let seznaniti z uporabo pametnih telefonov ter jih naučiti uporabljati večino koristnih in popularnih aplikacij. S tem želimo spodbujati starejše k aktivnemu preživljanju prostega časa in vseživljenjskemu učenju.
5. petek, 27. 5. 2022, od 14:00 – 16:00 
Kje: Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec 
*Kreativna delavnica za otroke – pletemo zapestnice
Vabljeni vsi otroci, ki bi si radi popestrili petkovo popoldne. Za vas smo pripravili brezplačno kreativno delavnico, na kateri bomo pletli različne zapestnice (paracord vrv, zapestnica prijateljstva). Za ves material bomo poskrbeli mi, izbiro barvne kombinacije pa prepuščamo vam. Ob pletenju zapestnic se bomo družili, zabavali in preizkušali svoje kreativne sposobnosti.

Obiščite nas!