Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Tedni vseživljenjskega učenja

Tedni vseživljenjskega učenja

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS) in ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Prireditelji: izobraževalne organizacije – vrtci, osnovne in srednje šole, ljudske univerze in izobraževalni centri, občine, podjetja, uradi in službe Zavoda za zaposlovanje, društva, nevladne organizacije in interesne skupine, knjižnice, kulturni domovi, glasbene in plesne šole, kmetije, turistična društva, taborniki, skavti, študijski in bralni krožki, svetovalna središča, središča za samostojno učenje in še mnogi drugi.

Ciljne skupine: najširša javnost, predstavniki vseh generacij – udeleženci v učenju in izobraževanju, morebitni udeleženci ter neudeleženci; strokovnjaki; politiki; socialni partnerji.

Tudi letos bo Zavod Slokva, so. p. sodeloval, kot eden izmed izvajalcev. Za javnost smo pripravili številne prireditve na katerih se vam bomo podrobneje predstavili.

Več informacij na naslednji povezavi: Izvajalci TVU