Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Tedni vseživljenjskega učenja 2021

Tedni vseživljenjskega učenja 2021


Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS) in ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Prireditelji: izobraževalne organizacije – vrtci, osnovne in srednje šole, ljudske univerze in izobraževalni centri, občine, podjetja, uradi in službe Zavoda za zaposlovanje, društva, nevladne organizacije in interesne skupine, knjižnice, kulturni domovi, glasbene in plesne šole, kmetije, turistična društva, taborniki, skavti, študijski in bralni krožki, svetovalna središča, središča za samostojno učenje in še mnogi drugi.

Ciljne skupine: najširša javnost, predstavniki vseh generacij – udeleženci v učenju in izobraževanju, morebitni udeleženci ter neudeleženci; strokovnjaki; politiki; socialni partnerji.

Tudi letos bo Zavod Slokva, so. p., sodeloval kot eden izmed izvajalcev. Na TVU sodelujemo tako v Slovenj Gradcu (območni koordinator MOCIS ), kot v PE Radlje ob Dravi (območni koordinator Ljudska univerza Ravne na Koroškem – LURA).

Za javnost smo pripravili številne prireditve na katerih se vam bomo podrobneje predstavili.

Prireditev v PE Radlje ob Dravi

 

Seznam prireditev od 13. 09. – 17. 09. 2021 v Slovenj Gradcu

 

Več informacij o vseh izvajalcih dobite na naslednji povezavi: Izvajalci TVU

Parada učenja – dan učečih se skupnosti

​Parada učenja (PU) se je v obdobju 2012–2015 razvijala in sofinancirala v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). V naslednjih letih je bila uspešno izpeljana na okrog 15 prizoriščih v okviru nacionalne podpore projektu TVU. Tudi letos je Parada učenja – Dan učečih se skupnosti potrdila svojo osrednjo vlogo v TVU. Dvanajst od njenih 16 nosilcev v letu 2021 bo prejelo denarno podporo MIZŠ.

Medtem ko bodo druga prizorišča TVU razpršena po času (od 6. septembra do 10. oktobra) in kraju (od mest do podeželja, od učilnic do prireditev na prostem), bo Parado učenja odlikovalo zgoščeno dogajanje v središčih mestnih in drugih večjih skupnosti. Izpeljave PU v različnih krajih po Sloveniji bodo organizirane 15. septembra 2021.

Verjamemo, da bomo letos lahko sledili temeljni zasnovi PU, tako da bodo dogodki tekli v živo, na trgih in drugih javnih mestih bodo mimoidoče vabile stojnice, delavnice, multimedijske predstavitve pa tudi strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih. Marsikje bodo potekale tudi številne spremljevalne dejavnosti, kot so natečaji, razstave in podobno. PU bo močno podprta tudi z objavami na družbenih omrežjih in v javnih medijih.

Na PU se bodo srečevali ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem. Živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti, ponosa, upanja … vse to bo mogoče doživeti v družbi zagovornikov in uresničevalcev kulture vseživljenjskosti učenja. Sodelovali bodo pripadniki vseh generacij.