Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Evropski teden trajnostnega razvoja 2020

Evropski teden trajnostnega razvoja – European Sustainable Development Week (ETTR)

V državah EU letos že šestič poteka Evropski teden trajnostnega razvoja – European Sustainable Development Week (ETTR), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju.

Pobuda je povezana z uresničevanjem leta 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. V dosedanjih letih je bila Slovenija med nadpovprečno aktivnimi državami glede na število prebivalcev.

ETTR se je tradicionalno odvijal v tednu 30. maj – 5. junij, letos pa je zaradi pandemije Covid 19 prestavljen na jesenski čas. Glavni teden aktivnosti bo potekal od 20. do 26. septembra 2020, s podaljšanim obdobjem od 18. septembra do 8. oktobra.

Uradna spletna stran: ESDW

Aktivnosti, dogodki in projekti, ki bodo v Tednu trajnostnega razvoja potekali v Sloveniji: SLOVENIA

Zavod Slokva, so. p., kot  socialno družbeno podjetje, opravljamo razne dejavnosti v javnem interesu, krepimo družbeno odgovornost ter solidarnost in skrbimo za boljše življenje ljudi.

Letos na ETTR sodelujemo v kategoriji ODGOVORNA PROIZVODNJA IN PORABA (RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION) 

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030

Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, so sprejeli svetovni voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015. V okviru teh ciljev, ki veljajo za vse, si države prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, se spopasti z neenakostjo in se bojevati proti podnebnim spremembam, pri čemer ne bo nihče zapostavljen.
Slovenija je v celoti zavezana vsem 17 ciljem Agende 2030, ki je najobsežnejši razvojni akcijski načrt doslej.

Več o ciljih trajnostnega razvoja: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Več o naši prijavi tukaj: KO ZAVESA DOBI DRUGO PRILOŽNOST