Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Delavnica na IER

Delavnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja 


Namen projekta BODI SOC – Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki ga izvajamo skupaj s partnerji ( BODI SOC) je med drugimi tudi, da informiramo socialna podjetja o morebitnih spremembah in razvoju na področju socialnega podjetništva.

V četrtek 21. 4. 2022 smo se za ta namen udeležili delavnice na sedežu Inštituta za ekonomska raziskovanja. Inštitut namreč izvaja projekt
“Izdelava aplikativnega modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij”. V okviru projekta bodo podrobneje opredelili standarde, merila in kazalnike za merjenje in spremljanje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja, in pripravili aplikativni model za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij.
Namen delavnice je bil predstavnikom socialnih podjetij iz različnih področij, predstaviti osnutek predloga modela za merjenje družbenih učinkov in s tem preveriti razumevanje posameznih korakov v procesu in v kakšni meri model omogoča zajeti raznovrstne družbene učinke.
Vse pridobljene povratne informacije bodo pomembno pripomogle k razvoju uporabnega modela.