Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

ALL4-3D

ALL4-3D –  Digitalna znanja, vključevanje in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v izobraževanju in poklicnem usposabljanju


 

Z majem 2023 smo skupaj s projektnimi partnerji  Center ponovne uporabe, d.o.o. so.p.,  (prijavitelj) in A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Ciper  pričeli z izvajanjem projekta ALL4-3D –  Digitalna znanja, vključevanje in vstop invalidnih oseb na trg dela preko 3D tehnologij v izobraževanju in poklicnem usposabljanju

Projekt spodbuja socialno vključevanje invalidnih oseb, ki želijo nadgraditi in obogatiti poklicno usposabljanje, katero jim je ponujeno z uvedbo 3D tehnologij v skladu s potrebami digitaliziranega trga dela, za namen obogatitve njihovega potenciala za zaposlitev. Zaradi epidemije COVID-19 so bile invalidne osebe prizadete zaradi številnih izzivov, s katerimi se srečujejo, vključno z diskriminacijo na trgu dela.

Projekt obravnava 3 glavne prioritete:

  1. Vključevanje in raznolikost
  2. Prispevanje k inovacijam v izobraževanju in poklicnem usposabljanju
  3. Prilagajanje izobraževanja in poklicnega usposabljanja potrebam na trgu dela
Več podrobnosti o projektu: ALL4-3D