Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Prostovoljstvo

Kaj je prostovoljstvo?

Na uradni spletni strani prostovoljstva Slovenije je prostovoljsko delo definirano, kot delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Prostovoljno delo lahko opravljamo na neformalen način, kamor spadajo vse neorganizirane oblike pomoči ter organizirano, v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu.

Zavod Slokva so. p. je v vpisnik prostovoljske organizacije vpisan že od leta 2014. Vsi izvajalci in uporabniki prostovoljskih programov naše organizacije, pri svojem delu spoštujejo in uveljavljajo etična načela, opredeljena v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva.

Področja prostovoljskega dela so široka, kot na primer: varstvo okolja in ohranjanje narave, vzgoja in izobraževanje, socialna dejavnost, zdravje, rekreacija in prosti čas itd.

Pred pričetkom izvajanja prostovoljskega dela, organizacija in prostovoljec/prostovoljka skleneta dogovor o prostovoljskem delu.

V dogovoru je opisano:

delo, ki ga bo prostovoljec oz. prostovoljka opravljal/a,

časovno obdobje opravljanja prostovoljskega dela,

obveznosti prostovoljca/prostovoljke

obveznosti organizacije

Opravljajo ga posamezniki različnih starosti, znanj in izkušenj.

Lahko se vključite, kot posameznik ali kot organizacija, ki bo za nas izvajala prostovoljno delo.