Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Pametno kmetijstvo

Senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

Pametno kmetovanje lahko predstavlja izjemno podporo pri doseganju prehranskih izzivov prihodnosti, npr. kako nahraniti 9 milijard ljudi do leta 2050, kako doseči cilje trajnostnega razvoja in kako izboljšati konkurenčnost kmetov. V okviru projekta razvijamo inteligentni sistem za monitoring in predikcije v kmetijski rastlinski pridelavi. Sistem je zgrajen iz senzorskih postaj, ki so namensko razvite za spremljanje parametrov, ki pomembno vplivajo na kakovost in razvoj bolezni na kmetijskih kulturah.

Razviti senzorski sistemi so mobilni, avtonomni, primerni za uporabo ob različnih vremenskih pogojih in omogočajo samodejno lociranje na kmetijskih površinah. Zajete podatke pošiljamo v oblak, kjer so shranjeni za pregled oziroma nadaljnje analize. V okviru projekta, vključena kmetijska gospodarstva razvite senzorske sisteme namestijo na kmetijske površine in tako spremljajo ter beležijo pojav bolezni ter drugih neželenih situacij na različnih kmetijskih kulturah. Izvaja se dnevna kontrola kmetijskih kultur, kjer so postavljene senzorske postaje in se beleži pojav vsake nepravilnosti oz. bolezni na kmetijski kulturi. V okviru projekta smo med drugim fokusirani na kmetijsko kulturo krompir, in sicer je kmetijski partner za namen projekta nasadil krompir, ki ga ni tretiral z nobenim sredstvom in služi za učenje inteligentnega sistema. Vsi ti zajeti podatki  predstavljajo učno bazo, na podlagi katere se uči umetna inteligenca v naprej predvideti pojav določenega neželenega stanja na določeni kmetijski kulturi. S takšnim pristopom se zmanjša preventivna in kurativna uporaba fitofarmacevtskih sredstev, predvsem fungicidov. Prav tako lahko kmet vedno preko spletne aplikacije spremlja parametre, kot so vlaga, temperatura, vrednost dušika, vetrovnost ipd., na svojih kmetijskih površinah in se na podlagi tega odloča o potrebnih ukrepih.

KONCEPT ZASNOVE SENZORJEV