Get Adobe Flash player

Zgodovinski prežitki v sodobni Sloveniji

Delavnica je predstavila ostanke ljudske kulture na slovenskih tleh, ki jih lahko še dandanes prepoznamo v toponomih in hidronimih, ljudskih pesmi in običajih ter v različnih oblikah materialne kulture.  Poudarek je bil tudi na avtohtonističnih teorijah daljnega izvora Slovencev in pomenu  Ilirskih provinc za razumevanje identitete majhnih skupnosti, regij in celotnega slovenskega narodnostnega prostora.